Uključi se

Inkluzija Roma i drugih
marginalizovanih grupa u Srbiji

InR projekat kroz zajedničko delovanje nacionalnih i lokalnih institucija, civilnog i privatnog sektora pruža podršku korisnicima za bolje pozicioniranje na tržištu rada kroz različite vidove aktivnosti. Korisnicima su na raspolaganju kratkoročne i dugoročne, formalne i neformalne obuke, pomoću kojih im se povećavaju šanse za zaposlenje. Pored ovih mera, projekat u saradnji sa privatnim sektorom, organizuje specijalizovane prakse i obuke za potrebe poslodavaca. Važan element projekta je podrška korisnicima u samozapošljavanju, stoga InR projekat stavlja akcenat na edukaciju i savetovanje za započinjanje sopstvenog biznisa, ali i dodeli opreme. Projekat takođe stavlja fokus na direktni rad sa zajednicom i korisnicima kako bi ih animirali i motivisali za aktivno uključivanje u razvoj lokalne zajednice. Partnerske organizacije sprovode aktivnosti kao što su karijerno vođenje i savetovanje, (psiho) socijalna podrška, pravna pomoć i ostala pomoć u procesu socijalnog uključivanja Roma i Romkinja i reintegraciji povratnika/ca.

pročitajte više...

569

Obučenih

866

Usluga pružena korisnicima

110

Zaposlenih

1155

Obučenih za antidiskriminaciju

2

Kampanje

1026

Žene podržano kroz mere

Izdvajamo za Vas

Vesti i događaji

15.12.2020.

Novi ciklus distribucije paketa podrške romskim i porodicama drugih marginalizovanih grupa
više o ovome...

15.12.2020.

SRBIJA MORA DA PRATI NOVU EVROPSKU STRATEGIJU U BORBI PROTIV ANTI-ROMIZMA I DISKRIMINACIJE ROMA
više o ovome...

10.12.2020.

ZAKONI I MERE KOJI GARANTUJU LJUDSKA PRAVA POSTOJE, ALI SE ČESTO NE PRIMENJUJU ADEKVATNO I NA VREME
više o ovome...

26.11.2020.

Nove mogućnosti za zapošljavanje i zaštitu od korona virusa Roma i drugih marginalizovanih grupa
više o ovome...

Uključite se u jednu od naših aktivnosti

Izdvajamo za vas