Uključi se

Inkluzija Roma i drugih
marginalizovanih grupa u Srbiji

InR projekat kroz zajedničko delovanje nacionalnih i lokalnih institucija, civilnog i privatnog sektora pruža podršku korisnicima za bolje pozicioniranje na tržištu rada kroz različite vidove aktivnosti. Korisnicima su na raspolaganju kratkoročne i dugoročne, formalne i neformalne obuke, pomoću kojih im se povećavaju šanse za zaposlenje. Pored ovih mera, projekat u saradnji sa privatnim sektorom, organizuje specijalizovane prakse i obuke za potrebe poslodavaca. Važan element projekta je podrška korisnicima u samozapošljavanju, stoga InR projekat stavlja akcenat na edukaciju i savetovanje za započinjanje sopstvenog biznisa, ali i dodeli opreme. Projekat takođe stavlja fokus na direktni rad sa zajednicom i korisnicima kako bi ih animirali i motivisali za aktivno uključivanje u razvoj lokalne zajednice. Partnerske organizacije sprovode aktivnosti kao što su karijerno vođenje i savetovanje, (psiho) socijalna podrška, pravna pomoć i ostala pomoć u procesu socijalnog uključivanja Roma i Romkinja i reintegraciji povratnika/ca.

pročitajte više...

196

Obučenih

306

Usluga pružena korisnicima

88

Zaposlenih

855

Obučenih za antidiskriminaciju

2

Kampanje

932

Žene podržano kroz mere

Izdvajamo za Vas

Vesti i događaji

29.06.2020.

Podsticanje zapošljavanja marginalizovanih grupa kroz stručne obuke za bravare i zavarivače u Nišu

više o ovome...

10.06.2020.

Javni poziv za podršku zapošljavanju Roma i drugih marginalizovanih grupa

više o ovome...

05.06.2020.

Potpisan Sporazum za inkluziju Roma i Romkinja

više o ovome...

27.05.2020.

GIZ podržao opštine i gradove donacijom zaštitne i IT opreme

više o ovome...