Uključi se

Inkluzija Roma i drugih
marginalizovanih grupa u Srbiji

InR projekat kroz zajedničko delovanje nacionalnih i lokalnih institucija, civilnog i privatnog sektora pruža podršku korisnicima za bolje pozicioniranje na tržištu rada kroz različite vidove aktivnosti. Korisnicima su na raspolaganju kratkoročne i dugoročne, formalne i neformalne obuke, pomoću kojih im se povećavaju šanse za zaposlenje. Pored ovih mera, projekat u saradnji sa privatnim sektorom, organizuje specijalizovane prakse i obuke za potrebe poslodavaca. Važan element projekta je podrška korisnicima u samozapošljavanju, stoga InR projekat stavlja akcenat na edukaciju i savetovanje za započinjanje sopstvenog biznisa, ali i dodeli opreme. Projekat takođe stavlja fokus na direktni rad sa zajednicom i korisnicima kako bi ih animirali i motivisali za aktivno uključivanje u razvoj lokalne zajednice. Partnerske organizacije sprovode aktivnosti kao što su karijerno vođenje i savetovanje, (psiho) socijalna podrška, pravna pomoć i ostala pomoć u procesu socijalnog uključivanja Roma i Romkinja i reintegraciji povratnika/ca.

pročitajte više...

569

Obučenih

866

Usluga pružena korisnicima

110

Zaposlenih

1155

Obučenih za antidiskriminaciju

2

Kampanje

1026

Žene podržano kroz mere

Izdvajamo za Vas

Vesti i događaji

Agro turizam Obuka za domacinstva

15.10.2020.

Agro turizam Obuka za domacinstva (Video)

14.10.2020.

Informisanje pripadnika romske zajednice o merama zaštite u borbi protiv virusa Covid 19

više o ovome...

25.09.2020.

Dodela ugovora o subvenciji projekat „Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“

više o ovome...

17.09.2020.

GIZ dodelio srednjim školama tablete i opremu za pohađanje obuka o suzbijanju diskriminacije nad Romima

više o ovome...

Izdvajamo za vas

Stručne obuke