Uključi se

Inkluzija Roma i drugih
marginalizovanih grupa u Srbiji

InR projekat kroz zajedničko delovanje nacionalnih i lokalnih institucija, civilnog i privatnog sektora pruža podršku korisnicima za bolje pozicioniranje na tržištu rada kroz različite vidove aktivnosti. Korisnicima su na raspolaganju kratkoročne i dugoročne, formalne i neformalne obuke, pomoću kojih im se povećavaju šanse za zaposlenje. Pored ovih mera, projekat u saradnji sa privatnim sektorom, organizuje specijalizovane prakse i obuke za potrebe poslodavaca. Važan element projekta je podrška korisnicima u samozapošljavanju, stoga InR projekat stavlja akcenat na edukaciju i savetovanje za započinjanje sopstvenog biznisa, ali i dodeli opreme. Projekat takođe stavlja fokus na direktni rad sa zajednicom i korisnicima kako bi ih animirali i motivisali za aktivno uključivanje u razvoj lokalne zajednice. Partnerske organizacije sprovode aktivnosti kao što su karijerno vođenje i savetovanje, (psiho) socijalna podrška, pravna pomoć i ostala pomoć u procesu socijalnog uključivanja Roma i Romkinja i reintegraciji povratnika/ca.

read more...

196

Obučenih

291

Usluga pružena korisnicima

78

Zaposlenih

855

Obučenih za antidiskriminaciju

2

Kampanje

788

Žena podržano kroz mere

Izdvajamo za Vas

Vesti i događaji

07.04.2020.

Rušenje stereotipa i predrasuda preduslov za bolji položaj Roma

više o ovome...

24.03.2020.

BROJ POVRATNIKA PO SPORAZUMU O READMISIJI OPADA, ALI RASTU NJIHOVE POTREBE ZA PODRŠKOM TOKOM REINTERGRACIJE

više o ovome...

11.03.2020.

Upoznaj, ne sudi!

više o ovome...

09.03.2020.

Na Dan žena počinje Mesec romskog ženskog aktivizma. ROMKINJE RUŠE PREDRASUDE

više o ovome...

Uključi se

Predstojeći događaji

09.05.2020
Panel diskusija u Novom Sadu - Kampanja „Upoznaj, ne sudi!“