11. 3. 2022.

100 za budućnost

U okviru projekta “100 za budućnost” koji sprovodi Kancelarija za inkluziju Roma u okviru programa “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”, održan je seminar za osnaživanje Romkinja od 04. do 06. marta 2022. Na seminaru je učestvovalo 20 žena iz romske zajednice, od kojih su neke već iskusne aktivistkinje, a neke su se prvi put susrele sa ovakvim obukama.

Naše kolege, Marina Babović i Petar Antić su održali jednodnevnu, interaktivnu radionicu na kojoj su obrađivane teme ljudskih i manjinskih prava, diskrimacije, borbe protiv ciganizma i rodne ravnopravnosti. U otvorenoj i podržavajućoj atmosferi se diskutovalo o slučajevima diskriminacije sa kojima su se učesnice suočavale, položaju žene u romskoj zajednici I društvu u celini, kao I o načinima za prepoznavanje kršenja I unapređenje ljudskih prava. Radionica je ocenjena kao veoma korisna i značajna od strane učesnica i organizatora.

Seminaru su, osim učesnica, prisustvovalil I poslanica Skupštine AP Vojvodine Jelena Jovanović, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska I manjinska prava I društveni dijalog, Ninoslav Jovanović i direktorka Kancelarije za inkluziju Roma AP Vojvodine Ljiljana Mihajlović.

Projekat „100 za budućnost“ pokrenut je na inicijativu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sa ciljem da 100 Romkinja iz 30 opština u Srbiji postanu aktivne građanke koje ravnopravno učestvuju u kreiranju politika koje utiču na Romkinje, a u svojim lokalnim zajednicama promovišu zaštitu prava mladih, žena, promovišu rodnu ravnopravnost i ravnopravnost uopšte.