8. 3. 2022.

Čestitamo Međunarodni dan žena svim građankama i građanima u Republici Srbiji!

Iako su u dosadašnjem periodu postignuti značajni rezultati, pa je na čelu Vlade Republike Srbije premijerka, imamo dve potpredsednice, samu Vladu čini skoro 50% žena, u parlamentu ima skoro 40% žena, doneti su relevantni zakoni i strategije, položaj žena treba dodatno unapređivati.

Srbiji je do pune rodne ravnopravnosti potrebno 59 godina. U biznis sektoru je samo 4% žena na rukovodećim pozicijama, dok 56% žena ima nižu platu od svojih kolega, a neplaćeni rad žene veći od prosečne plate u Srbiji, žene iz višestruko marginalizovanih grupa su u još nepovoljnijem položaju.

U posebno teškom položaju su žene iz pojedinih kategorija: Romkinje, žene sa invaliditetom, žene iz rurala, starije žene, LBT žene. One su u mnogo lošijem položaju u Srbiji i imaju otežan pristup pravima i uslugama iz oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, zapošljavanja, zaštite od nasilja i diskriminacije. U riziku su od višestruke diskriminacije, izložene su specifičnim oblicima nasilja i u lošijem su položaju i u poređenju sa ženama iz opšte populacije i u poređenju sa muškarcima iz svojih grupa.

Pandemija koja je već dve godine prisutna pokazala je koliko su rodne nejednakosti duboko ukorenjene. Najveći teret pandemije je pao na žene, koje čine većinu zaposlenih u sektoru zdravstva I socijalne zaštite, koje su bile izložene najvećim rizicima od zaraze, teškim uslovima rada I dodatnim opterećenjima I u porodici I domaćinstvu, brizi o deci I starijima.

Program “Inkluzija Roma I drugih marginalizovanih grupa” podržava žene I devojčice da ostvare svoj pun potencijal, da se dodatne osnaže, edukuju, pitaju o svom položaju I postanu ravnopravne građanke Republike Srbije. Slavimo žene, slavimo različitost, slavimo pravo na jednake mogućnosti!