Mere informisanja, prevencije i oporavka zajednice od COVID-19 virusa

Mere informisanja, prevencije i oporavka zajednice od COVID-19 virusa

Usled pandemije koja je pogodila Republiku Srbiju u martu, 2020, godine, InR program je podržao aktivnosti pružanja urgentne pomoći, informisanja i prevencije, kao i mere za oporavak zajednice, kao pomoć najugroženijem stanovništvu na teritoriji RS

Cilj mera je smanjenje ranjivosti najugroženijih romskih porodica koje žive u podstandardnim naseljima i drugih marginalizovanih osoba u Srbiji (dugoročno nezaposleni, osobe sa invaliditetom, samohrane majke, žene žrtve nasilja, članovi višečlanih porodica), tokom i posle krize izazvane pandemijom COVID-19, pružanjem adekvatne i efikasne podrške u 18 jedinica lokalne samouprave.

U okviru ovih mera sprovode se sledeće aktivnosti:

  • Informisanje i prevencija i rad na oporavku zajednice od COVID-19 virusa;
  • Distribucija prehrambenih, higijenskih i dezinfekcionih artikala za najugroženije stanovništvo u 18 partnerskih gradova i opština;
  • Socio-ekonomsko osnaživanje Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih osoba kroz kratkoročno radno angažovanje (pilotiranje nemačkog koncepta/mere radnog angažovanja Cash for Work / „Zajedno za Zajednicu);
  • Umrežavanje i rad sa različitim institucijama na lokalu, podrška u jačanju kapaciteta zarad efikasnijeg odgovora i reagovanja na posledice pandemije;
  • Dodatno osnaživanje lokalnih štabova za vanredne situacije za rad sa marginalizovanim grupama i odgovaranju na njihove potrebe u kriznim situacijama.