Zaštita podataka

Kontrolor podataka

Kontrolor podataka je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Adresa:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1–5
65760 Eschborn, Nemačka

Kontakt:
InR@giz.de 

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:
datenschutzbeauftragter@giz.de

Informacije o tome kako obrađujemo podatke koje prikupljamo

General
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH je globalno aktivna, dobrotvorno-uslužna kompanija uključena u međunarodnu saradnju. Radi kao predstavnik privatnog sektora nemačke vlade na postizanju razvojnih ciljeva koji poboljšavaju uslove života ljudi širom sveta i čuvaju prirodnu sredinu.

Analiza korisnika:
Naša veb stranica koristi Matomo za analizu ponašanja korisnika. Ovo uključuje upotrebu kolačića za prikupljanje informacija o ponašanju korisnika na našoj veb stranici, uključujući IP adresu računara za pristup, sačuvanu u skraćenom obliku. Informacije se prenose na server gde se anonimiziraju i čuvaju za potrebe analize korisnika.

Trenutni tehnološki standardi više ne dozvoljavaju dodelu pristupnom računaru ili vezi nakon anonimizacije. Informacije koje generiše kolačić se samo prenose na interno upravljani server. Ne otkriva se trećim licima. Podaci se obrađuju u skladu sa članom 6, odeljak 1. (f) EU GDPR-a sa legitimnim interesom analize korisnika za poboljšanje veb stranice. Imate pravo da prigovorite na obradu podataka korisnika u svrhu analize ponašanja korisnika.

Kolačići:
Ova veb stranica koristi kolačiće, odnosno male datoteke sa podacima koje sadrže kratke tekstove za tehničku obradu. Nije moguće u potpunosti iskoristiti ovu veb lokaciju bez kolačića, na primer ako su oni onemogućeni u pretraživaču.

Koristimo sledeće kolačiće:

 • MATOMO_SESSID

 • cookieAlertPopup


Ovi kolačići se koriste samo za obezbeđivanje tehničke funkcionalnosti veb stranice, obradu anonimnih unosa i pružanje pojedinačnih informacija. Kolačići se ne koriste za prikupljanje ili čuvanje ličnih podataka i gube svoju važnost nakon sedam dana.

Otkrivanje podataka trećim licima
Ne otkrivamo podatke trećim licima.

Trajanje skladištenja podataka
Ova veb lokacija ne obrađuje nikakve lične podatke osim IP adrese, koja je potrebna za komunikaciju između veb servera i vašeg pretraživača. IP adresa nije sačuvana. Svaka obrada se direktno briše kada završite posetu našoj veb stranici.

Korisnička prava
Imate pravo da uložite prigovor na obradu podataka, da zatražite dostavljanje vaših ličnih podataka i potvrdu njihove obrade, da ih po potrebi ispravite ili da zahtevate ograničenje obrade ili brisanje podataka. Podaci će tada biti izbrisani.
Molimo kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na gore navedenu adresu ako imate bilo kakvih pitanja ili pritužbi na ovu veb stranicu. Takođe imate pravo da uložite žalbu nadležnom organu za nadzor zaštite podataka. Nadležni organ je Savezni komesar za zaštitu podataka i slobodu informacija (BfDI).

Upoređivanje opštih podataka i informacija

Naša veb lokacija objedinjuje opšte podatke i informacije svaki put kada joj se pristupi. Ovi podaci se čuvaju u log fajlovima servera.

Sledeće se može uporediti:

 1. korišćeni tipovi i verzije pretraživača,

 2. operativni sistem koji koristi pristupni sistem,

 3. internet stranicu koju koristi sistem pristupa da dođe do naše veb stranice (tzv. referer),

 4. pod-veb-sajtove koje koristi sistem pristupa za usmeravanje korisnika na našu veb stranicu,

 5. datum i vreme pristupa našoj veb stranici,

 6. adresa internet protokola (IP adresa),

 7. provajder internet usluga pristupnog sistema i

 8. druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti za pružanje zaštite od opasnosti od napada na naše IT sisteme.

Ne koristimo ove podatke za izvođenje zaključaka o određenim korisnicima. Ove informacije se obrađuju samo iz tehničkih razloga radi:

 1. ispravnog isporučivanja sadržaja ove veb stranice,

 2. radi optimizacije sadržaja ove veb stranice,

 3. obezbeđivanja stalne funkcionalnosti naših IT sistema i tehnologija iza naše veb stranice i

 4. obezbeđivanja neophodnih informacija organima za sprovođenje zakona za krivično gonjenje u slučaju sajber-napada.