12. 3. 2021.

Distribucija paketa hrane i higijenskih sredstava u naselju Zaga Malivuk

Beograd, 12. mart – U organizaciji Crvenog krsta Srbije i projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u podstandardnom naselju Zaga Malivuk, podeljeno je 127 paketa hrane i 127 paketa higijenskih proizvoda sa dezinfekcionim sredstvom, za 79 porodica.

Distribucija paketa hrane i higijenskih proizvoda, koji sadrže i dezinfekciona sredstva, aktivno se sprovodi u 18 gradova i opština širom Srbije. U periodu od tri meseca, predviđena je podela 9000 paketa hrane i 9000 paketa higijenskih sredstava.

Članica Gradskog veća, Danijela Mirjanić, zahvalila se Crvenom Krstu i GIZ-u, sa kojima već duži niz godina ostvaruju odličnu saradnju i dodala da je ovaj projekat primer dobre prakse.

„Vlada Republike Srbije i Grad Beograd, bez međunarodnih organizacija i nevladinog sektora, svakako ne bi mogli da se suoče sa raznim problemima sa kojima se susreću svakodnevno. Prethodna godina je bila prilično izazovna, te je zahtevala humanost na delu i pružanje ruke svojim komšijama. Jedan od glavnih ciljeva jeste inkluzija Roma, ali pri tome ne mislimo samo na pomoć, već i na obrazovanje, jednakost i pravo na pristojan život.“

Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije, Ljubomir Miladinović, izrazio je zahvalnost Nemačkoj razvojnoj saradnji na podršci. „Moje kolege zdravstveni radnici kao i moji saradnici, volonteri i zaposleni u Crvenom krstu svakoga dana tokom epidemije COVIDa-19 pokazivali su koliko je važna ljudska solidarnost, humanost i lično požrtvovanje. Drago mi je da ste i vi ovu posvećenost prepoznali i da ste za svog partnera izabrali najstariju humanitarnu organizaciju - Crveni krst, koja u Srbiji postoji 145 godina“, rekao je Miladinović i dodao da je ova organizacija pružala pomoć najranjivijim kategorijama stanovništva u različitim krizama, poštujući svoje osnovne principe i misiju.

Šef Odeljenja za ekonomsku saradnju Ambasade Nemačke u Beogradu, Kristijan Šiling, napomenuo je da je pandemijska situacija unela dosta neizvesnosti u svakodnevni život lokalnih zajednica, a da su marginalizovane grupe posebno ranjive. On je istakao je da je glavni cilj ovog projekta poboljšanje i osnaživanje životnih uslova romske manjine. „Pandemija ih je mnogo pogodila, pogotovo u pogledu lične higijene, higijene objekata, sanitarnih i životnih uslova u romskim podstandardnim naseljima. Moguće su opasne posledice po ova naselja zbog neadekvatnog pristupa vodi, kanalizaciji ili gubitku električne energije“, naveo je Šiling i dodao da razvojna saradnja podržava napore relevantnih partnera na uključivanju Roma kroz holistički pristup, radeći na pravnom okviru, institucionalnom nivou i direktno sa pogođenim zajednicama.

U saradnji sa Nacionalnom alijansom za ekonomski razvoj (NALED), projekat „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ će nastaviti i aktivnosti u cilju informisanja, prevencije i oporavka marginalizovanih porodica iz 18 gradova i opština. Takođe, u fokusu će biti i ekonomsko osnaživanje

Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, uz pomoć programa „Zajedno za zajednicu“, kroz različite vidove radnog angažovanja. Ovim programom, koji će se realizovati u šest gradova i opština (Aleksinac, Kragujevac, Kruševac, Pirot, Subotica i Vranje), planirana je i podela još 1200 paketa za 210 porodica, što čini ukupan broj od 24500 paketa pomoći.

Virus COVID-19 zahvatio je čitavu teritoriju Republike Srbije početkom 2020. godine, a zbog životnih uslova, marginalizovane grupe su najpogođenije. Kao odgovor podrške najugroženijima, mere distribucije paketa hrane i higijene namenjene su za 4.733 porodica.