25. 9. 2020.

Dodela ugovora o subvenciji projekat „Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“

18 . septembar 2020. godine

U cilju brzog, efikasnog i održivog zapošljavanja Roma i Romkinja, kao i ostalih socijalno ugroženih grupa stanovništva, na svečanosti upriličenoj tim povodom, Grad Požarevac i projekat Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, uručili su danas preduzetnicima iz Požarevca, 20 ugovora o subvenciji.

U okviru ovog projekta raspisana su dva javna poziva - za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima, i javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencija za samozapošljavanje. Sva sredstva će se koristiti za finansiranje nabavke opreme i mašine za 10 pravnih lica u pojedinačnim iznosima do 5.000 eura, dok će se sredstva za započinjanje poslovanja koristiti za nabavku opreme/mašina, radi ostvarenja poslovnih planova za 10 fizičkih lica u pojedinačnim iznosima do 6.000 eura. Na ovaj način, do kraja godine, zaposliće se 40 osoba.

„Grad Požarevac je drugu godinu za redom dobio sredstva da kroz aktivnosti karijernog savetovanja i preduzetništva podrži zapošljavanje za 40 i praksu za još 15 pojedinaca koji se suočavaju sa većim preprekama za ulazak na tržište rada.“ izjavila je Vesna Vidojević, viša projektna menadžerka projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“.
“Koncept po kome su korisnici projekta u fokusu i mere podrške planirane u skladu sa njihovim potrebama, omogućava da se odgovori na njihove realne potrebe i doprinese ravnopravnom učešću na tržištu rada.“, dodala je Vidojević na svečanoj dodeli ugovora.

Glavni cilj zajedničih aktivnosti Grada Požarevca i projekta Nemačke razvojne saranje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ jeste stvaranje pozitivnog uticaja na lokalnu zajednicu i romsko preduzetništvo kroz zapošljavanje Roma i Romkinja, povratnika na osnovu sporazuma o Readmisiji, osoba sa invaliditetom, mladih osoba iz ruralnih sredina, osoba izostavljenih sa tržišta rada i osoba iz socijalno ugroženih i ranjivih grupa.

„Grad Požarevac već nekoliko godina sprovodi programe aktivnog zapošljavanja za pripadnike najugroženijih grupa što je dovelo do smanjenja nezaposlenosti. Imamo odličnu saradnju sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju – GIZ sa kojom , mogu slobodno da kažem imamo partnerske odnose. Partnerski odnosi su rezultat odličnih rezultata koje Grad Požarevac ima u oblasti zapošljavanja socijalno ugroženih grupa stanovništva“, izjavio je Saša Pavlović gradonačelnik Grada Požarevca.

U novembru mesecu prešle godine, Grad Požarevac i projekat Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, potpisali su ugovor o sprovođenju aktivnosti „Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“. Partnerska organizacija na ovim aktivnostima je Udruženje Roma Braničevskog okruga iz Požarevca, koje ima višegodišnje iskustvo u implementiranju projekata koji se finansiraju sredstvima međunarodnih organizacija.