Edukativni centar, Novi Sad

Projekat „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ u saradnji sa Edukativnim Centrom za obuke u profesionalnim i radnim veštinama u Novom Sadu sprovodi stručne obuke za zanimanja koja su tražena na tržištu rada. Tokom 2019. više od 60 Roma i Romkinja je sa uspehom završilo stručne obuke za profile: frizer/pedikir/manikir, rukovaoci građevinskim mašinama, pekari, kuvari, knjigovođe.

U 2020. će biti sprovedene stručne obuke za novih 44 polaznika.

Za više informacija o samim obukama možete nam se obratiti putem mejl adrese: ivana.simonovic@giz.de

Poziv zainteresovanih za obuku za zavarivače