Grad Novi Pazar

Grad Novi Pazar u partnerstvu sa opštinom Tutin, Regonalnom razvojnom agencijom Sandžak i sa organizacijama civilnog društva „Marhamet-Sandžak“ i Inicijativom za razvoj i saradnju sprovode obuke i stručne prakse za teško zapošljive osobe na teritoriji grada Novog Pazara i opštine Tutin.

Za više infomacija o samim obukama možete nam se obratiti putem mejl adrese: jelena.f.visic@gmail.com ili putem telefona 064 195 9000, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Trenutni aktuelni konkursi:

Ukoliko nema aktuelnih konkursa, ohrabrujemo vas da nas kontaktirate za prijavu na neke naredne obuke.