Grad Valjevo

Grad Valjevo u saradnji sa svojim partnerima, Pravom reginalnih manjina, Lajkovac i Centrom za integraciju Roma, sprovodi konkurse i selekciju osoba iz teže zapošljivih kategorija za obuku i mentorstvo za započinjanje sopstvenog posla.

Izabranim kanidatima koji imaju ideju za biznis i žele da je ostvare, biće na raspolaganju stručna podrška u pisanju biznis plana, mentorstvo u upravljanju sopstvenog biznisa. Najuspešnijim kandidatima biće pružena podrška u vidu nabavljanje opreme za uspešan početak poslovanja.

Trenutni aktuelni konkursi:

Ukoliko nema aktuelnih konkursa, ohrabrujemo vas da nas kontaktirate za prijavu na neke naredne konkurse putem mail adrese nikola.josipovic.08@vipos.edu.rs i putem telefona 061 676 8320, svakog radnog dana od 11 do 14 časova ili na email adresu marija.asocijacija@gmail.com ili putem telefona 014 502-603, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.