Grad Vršac

Grad Vršac u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad i Udrženjem građana IMPULS sprovodi obuke za teško zapošljive osobe na teritoriji grada Vršca.

Za više infomacija o samim obukama možete nam se obratiti putem mejl adrese: impuls.vrsac@yahoo.com ili putem telefona 064 645 4057, svakog radnog dana od 14:30 do 19 časova.

Trenutni aktuelni konkursi:

Ukoliko nema aktuelnih konkursa, ohrabrujemo vas da nas kontaktirate za prijavu na neke naredne obuke.