8. 5. 2020.

Javni poziv za kompanije

Pozivamo sve kompanije koje posluju u privatnom sektoru na teritoriji opština: Apatin, Sombor, Kula, Žabalj, Bačka Palanka, Titel i Šabac, da se prijave za učešće u programima obuka na radnom mestu za nezaposlene Rome i Romkinje.Program obuka na radnom mestu realizuje se u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, u saradnji sa Centrom za proizvodnju znanja i veština.

O programu obuka na radnom mestu

Obuke na radnom mestu će se odvijati u stvarnom radnom okruženju izabranih kompanija koje će preuzeti ulogu pružaoca obuka za nezaposlene Rome/kinje i povratnike iz zemalja EU, kako bi stekli znanja i veštine potrebne za obavljanje poslova na određenom radnom mestu i za njihov lakši ulazak na tržište rada.
Kompanije koje budu izabrane za pružanje opisanih usluga obuka na radnom mestu u trajanju od minimum 200 radnih sati, imaju pravo na naknadu u iznosu od 300 eura po obuci tj. polazniku obuke. Kompanije su u obavezi da polaznicima obuka obezbede sva potrebna sredstva za rad, uključujući radni materijal, mentorsku podršku, zaštitnu opremu, a sve u zavisnosti o kojoj vrsti posla se radi, kao i da osiguraju sve organizaciono-tehničke i bezbednosne uslove tokom trajanja obuke na radnom mestu. Kompanije nisu u obavezi da sa polaznicima sklope ugovore, već je to obaveza Centra za proizvodnju znanja i veština.

Sve detalje oko uslova, potrebne propratne dokumentacije, načinu podnošenja prijave i bodovanju podnetih prijava, možete naći na sledećem linku http://cpzv.org/javni-poziv-za-kompanije/