21. 9. 2021.

Javni poziv za kompanije 2021

U okviru programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, uz stručnu podršku GFA consulting group GMbH, raspisan je Javni poziv za preduzetnike, mala, srednja i velika preduzeća iz cele Srbije za učešće u projektu zapošljavanja kroz obuke praktičnih veština za Rome i druge marginalizovane grupe u Srbiji. Projekat je namenjen kompanijama koja imaju potrebu za novim zapošljavanjem i žele da obuče i zaposle pripadnike/ce marginalizovanih grupa, uz podršku programa. U okviru prvog javnog poziva za kompanije i organizatore obuka iz 2020. godine, sprovedene su obuke za ukupno 149 korisnika/ca za zanimanja vaspitač/ica, medicinska sestra -vaspitač/ica službenik/ca obezbeđenja, paker, gerontodomaćica, radnik/ca na preradi voća i druga. Ukupno 87 korisnika/ca su zaposleni nakon završenih obuka.

U okviru drugog javnog poziva, koji je otvoren do 03.11.2021. godine, koristi za kompanije čije prijave budu odobrene su nadoknada dela troškova zarada za polaznike/ce tokom trajanja obuke, nadoknada dela troškova obuke (npr. trenera, mentora, materijala, alata, radnih odela, opreme, itd.), kao i podrška pri regrutaciji i selekciji polaznika/ca i mentorska podrška tokom obuke.

U nastavku možete skinuti dokumenta za prijavu:

Za dodatne informacije možete se obratiti Marijani Simić na marijana.simic@gfa-group.de ili 060-4405569.

Info sesija za sve zainteresovane biće održana onlajn u sredu, 27.10.2021. od 15.00-16.30.

Prijave na email: Marijana.Simic@gfa-group.de