22. 2. 2021.

JAVNI POZIV ZA OBUKU I PRAKSU ZA SLUŽBENIKE OBEZBEĐENJA

Armada Security Pirot raspisuje Javni poziv za učešće u obuci za Službenike obezbeđenja. Obuka se organizuje u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji sprovodi GIZ, a podržava GFA consulting group GMbH.

Projekat pruža šansu nezaposlenim mladim osobama da učestvuju na obuci za zanimanje službenik obezbeđenja i dobiju zaposlenje u Armada Security i Nifon iz Niša. Obuka će sadržati teorijski deo u trajanju od 96 časova i praktični deo u trajanju od 48 radnih dana.

Tokom praktične obuke biće obezbeđena podrška mentora i nadoknada troškova svim polaznicima/cama, a najuspešniji će dobiti priliku da ostanu da rade u navedenim kompanijama.

Planirana obuka i praksa uključivaće 15 kandidata/kinja, a biće održana u periodu februar – maj 2021. god.

Javni poziv za prijavljivanje otvoren je od 19.02.2020 do 26.02.2020
Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti tako što će dostaviti svoju radnu biografiju:
*E-mailom na adresu armadasecurity@hotmail.com
*Lično tako što će doneti prijavu u prostorije Armada Security, Nikole Pašića 22,svakog radnog dana u periodu od 9 do 14 časova.