12. 2. 2021.

JAVNI POZIV ZA OBUKU I PRAKSU ZA VASPITAČE/ČICE I MEDICINSKE SESTRE VASPITAČE/ČICE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Predškolska ustanova „Drugarstvo“ raspisuje Javni poziv za učešće u obuci za Vaspitače/ice i Medicinske sestre vaspitače/ice u predškolskim ustanovama. Obuka se organizuje u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji sprovodi GIZ, a podržava GFA consulting group GMbH.

Projekat pruža šansu nezaposlenim mladim osobama da učestvuju  na obuci za zanimanje vaspitač/ica u predškolskim ustanovama i medicinska sestra vaspitač/ica u predškolskim ustanovama i dobiju zaposlenje u predškolskim ustanovama Akvica, Šumska Vila i Drugarstvo. Obuka će sadržati teorijski deo u trajanju od 12 dana i praktični deo u predškolskim ustanovama u trajanju od  42 radna dana. 
Tokom praktične obuke biće obezbeđena podrška mentora i nadoknada troškova svim polaznicima/cama, a najuspešniji će dobiti priliku da ostanu da rade u privatnim predškolskim ustanovama u Kragujevcu.

Planirana obuka i praksa  uključivaće 12 kandidata/kinja, a biće održana u periodu februar – april 2021. god. 

Javni poziv za prijavljivanje otvoren je od 12.02.2020 do 19.02.2020
Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti tako što će dostaviti svoju radnu biografiju:
*E-mailom na adresu sanja78kg@yahoo.com 
*Lično tako što će doneti prijavu u prostorije Predškolske ustanove“ Drugarstvo“ Šumadijska 14,svakog radnog dana u periodu od 9 do 14 časova.