15. 4. 2021.

JAVNI POZIV ZA OBUKU I PRAKSU ZA ZANIMANJA:
1. SEČENJE SUNĐERA U PROIZVODNJI NAMEŠTAJA
2. LEPLJENJE SUNĐERA U PROIZVODNJI NAMEŠTAJA
3. PAKOVANJE NAMEŠTAJA

Narodni univerzitet Niš i kompanija Mobels d.o.o. Vranje raspisuju Javni poziv za učešće u obuci za zanimanja:

  • Sečenje sunđera u proizvodnji nameštaja,
  • Lepljenje sunđera u proizvodnji nameštaja i
  • Pakovanje nameštaja.

Obuka se organizuje u okviru programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji sprovodi GIZ, a podržava GFA consulting group GMbH.

Program pruža šansu nezaposlenim osobama da učestvuju u navedenim obukama i dobiju zaposlenje u kompaniji Mobels d.o.o. iz Vranja. Obuka će sadržati teorijski deo u trajanju od 36 časova i praktični deo u trajanju od 20 radnih dana.
Tokom praktične obuke biće obezbeđena podrška mentora i nadoknada troškova svim polaznicima/cama, a najuspešniji će dobiti priliku da ostanu da rade u navedenoj kompaniji.

Planirane obuke i prakse uključivaće 15 kandidata/kinja za svako zanimanje, a biće održane u periodu maj – jun 2021. god.

Javni poziv za prijavljivanje otvoren je od 15.04.2020 do 25.04.2020

Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti tako što će dostaviti svoju radnu biografiju:
*E-mailom na adresu obuke.mobels@gmail.com
*Lično, tako što će doneti prijavu u prostorije kompanije Mobels d.o.o., adresa Omladinskih brigada
11, Vranje, svakog radnog dana u periodu od 9 do 14 časova.