16. 6. 2021.

JAVNI POZIV ZA OBUKU I PRAKSU ZA ZANIMANJE OPERATER NA CNC MAŠINI

„Akademija Oxford – Agent“ doo i kompanije „Čelik pak“ Vrnjačka Banja, „Agromarket” Niška Banja i “Milošević” d.o.o. Kruševac raspisuju Javni poziv za učešće u obuci za zanimanje Operater na CNC mašini.

Obuka se organizuje u okviru programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji sprovodi GIZ, a podržava GFA consulting group GMbH.

Program pruža šansu nezaposlenim osobama da učestvuju u navedenoj obuci i mogućnost da dobiju zaposlenje u kompanijama „Čelik pak“ Vrnjačka Banja, „Agromarket” Niška Banja ili “Milošević” d.o.o. Kruševac. Obuka će sadržati teorijski deo u trajanju od 21 časa i praktični deo u trajanju od 15 radnih dana.

Tokom praktične obuke biće obezbeđena podrška mentora i nadoknada troškova svim polaznicima/cama, a najuspešniji će dobiti priliku da ostanu da rade u navedenim kompanijama.

Planirana obuka i praksa uključivaće 15 kandidata/kinja, i biće održana u periodu jul – avgust 2021. god.

Uslovi za učešće u obuci i praksi:
- Kandidati/kinje moraju imati završenu osnovnu školu.

Javni poziv za prijavljivanje otvoren je od 15.06.2021. do 29.06.2021

Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti tako što će dostaviti svoju radnu biografiju:
*E-mailom na adresu: projekti@akademijaoxford.com
*Lično, tako što će doneti prijavu u prostorije u poslovnice „Akademije Oxford – Agent“ doo, svakog radnog dana u periodu od 8 do 16 časova.