13. 1. 2022.

JAVNI POZIV ZA OBUKU I PRAKSU ZA ZANIMANJE: POMOĆNIK ELEKTROINSTALATERA

Narodni univerzitet Niš i kompanija ELMAK DOO iz Niša raspisuju Javni poziv za učešće u obuci za zanimanje pomoćnik elektroinstalatera.
Obuka se organizuje u okviru programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji sprovodi GIZ, a podržava GFA consulting group GMbH.
Program pruža šansu nezaposlenim osobama da učestvuju u navedenoj obuci i dobiju zaposlenje u partnerskoj kompaniji u Nišu. Obuka će sadržati teorijski i praktični deo u trajanju od 20 radnih dana.

Tokom praktične obuke biće obezbeđena podrška mentora i nadoknada troškova svim polaznicima/cama, a najuspešniji će dobiti priliku da ostanu da rade u navedenoj kompaniji.

Planirane obuke i prakse uključivaće 5 kandidata/kinja za svako zanimanje, a biće održane u periodu januar – mart 2022. god. Uslovi za učešće u obuci i praksi:

  • Kandidati/kinje za zanimanje pomoćnik elektroinstalatera moraju imati završenu osnovnu školu.

Javni poziv za prijavljivanje otvoren je od 16.12.2021. do 20.01.2022. godine
Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti tako što će dostaviti svoju radnu biografiju:

*E-mailom na adresu nunis@ninet.rs
*Lično, tako što će podneti prijavu u prostorijama Narodnog univerziteta Niš, Trg kralja Milana 8, Niš, (kancelarija br. 13), svakog radnog dana u periodu od 9 do 13 časova.