27. 1. 2022.

JAVNI POZIV ZA OBUKU ZA RADNA MESTA Magacinski radnik i Komisionar U Distributivnom centru u Beogradu, Makiš

Obuka se realizuje u okviru programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Deutshe Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, uz stručnu podršku GFA consulting group GMbH, i u saradnji sa kompanijom Centrosinergija d.o.o., distributersko-logističkom kompanijom čija je delatnost zasnovana na distribuciji duvanskih proizvoda, štampanih medija, robe široke potrošnje, SIM i Bus Plus kartica, i njihovim elektronskim dopunama.

Obuka za radna mesta magacinski radnik i komisionar traje tri meseca, podrazumeva zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme i isplatu zarade za vreme trajanja obuke.

Po završetku obuke polaznici će biti osposobljeni za:

 • Aktivno učešće u procesima rada u magacinu
 • Rad u aplikaciji WMS
 • Rukovanje RF uređajima
 • Rad u sistemu zasnovanom na bar-kod tehnologiji
 • Rukovanje alatima za utovar/istovar robe

Za vreme trajanja obuke polaznicima će biti obezbeđeno sledeće:

 • Ugovor o radu na određeno vreme
 • Konkurentna zarada i naknada za prevoz
 • Obuka od strane iskusnih mentora

Svim polaznicima koji uspešno prođu obuku Centrosinergija će ponuditi produženje radnog odnosa, čime će dobiti mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme, ostvarivanja bonusa i stimulacija za vanredno zalaganje i rezultate, kao i daljeg ličnog i profesionalnog razvoja u kompaniji koja je izgrađena na uzajamnom poštovanju i poverenju, ličnom integritetu, lojalnosti i domaćinskom ponašanju.

Od polaznika se očekuje da imaju:

 • Zdrave radne navike (radnu etiku)
 • Sklonost dobroj organizaciji i disciplini
 • Savesnost, pouzdanost i poštenje
 • Otvorenost za učenje i usavršavanje

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I IZBOR POLAZNIKA

Zainteresovani kandidati mogu da pošalju prijave putem mejla hr@centrosinergija.rs ili putem telefona 066 8872 992, uz obaveznu napomenu da žele da budu uključeni u program obuke u okviru projekta ’’Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji’’. Navedeni kontakti su na raspolaganju i za dodatne informacije. Centrosinergija će organizovati intervjue sa zainteresovanim kandidatima, i zajedno sa njima doneti odluku koja je u najboljem interesu obe strane.