1. 4. 2021.

JAVNI POZIV ZA ORGANE JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA, JAVNIH USTANOVA I PREDUZEĆA, UDRUŽENJA GRAĐANA I PRIVREDNIH SUBJEKATA RADI UČEŠĆA U PROGRAMU ‚‚ZAJEDNO ZA ZAJEDNICU’’

Projekat Nemačke razvojne saradnje “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” u saradnji sa NALED-om i Asocijacijom koordinatora za romska pitanja (AOC) sprovodi meru radnog angažovanja pod nazivom “Zajedno za zajednicu”. Mera radnog angažovanja sprovodi se u 6 jedinica lokalne samouprave (Vranje, Aleksinac, Kruševac, Kragujevac, Pirot i Subotica) sa ciljem da se poboljšaju uslovi života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih lica i ublaže posledice koje na njihov ekonomski položaj ima pandemija Covid19.

Projekat “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji’’ sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije.

Cilj ovog javnog poziva je uspostavljanje saradnje sa organima jedinica lokalne samouprave, javnim ustanovama i preduzećima, privrednim subjektima i organizacijama civilnog društva, radi realizacije programa ’’Zajedno za zajednicu“ i radnog angažovanja Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa (nezaposleni duže od godinu dana, lica sa invaliditetom, samohrane majke, žene žrtve nasilja, članovi porodica sa više od 5 članova, povratnici/e). Radni angažman ima za cilj da doprinese ostvarivanju prihoda i unapređenju radnih znanja i veština i povećanju zapošljivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u vreme pandemije COVID-19 putem sprovođenja radova od javnog interesa.

Radovi od javnog interesa mogu se sprovoditi u oblastima: socijalne i humanitarne delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, održavanja i čišćenja rečnih korita, održavanja higijene u javnim ustanovama i javnim prostorima, uređenju i održavanju javnih površina, kulturnim delatnostima (arhivama, bibliotekama, muzejima, itd), anketiranje građana u projektima od javnog interesa, prikupljanju, sortiranju i preradi otpada, i drugim delatnostima koje su od interesa za lokalnu zajednicu i unapređenje stanja ekonomije i zapošljivosti u vreme pandemije COVID-19.

Tekst Javnog poziva kao i prateću dokumentaciju možete preuzeti ovde:

ili na stranici www.naled.rs/javni-poziv

Sva pitanja u vezi sa javnim pozivom možete poslati na email: zajednozazajednicu@naled.rs najkasnije do 13.4. 2021. godine. Sva pitanja potencijalnih poslodavaca i odgovori biće javno dostupni na stranici naled.rs/javni-poziv .

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 16. aprila 2021. godine na email adresu: zajednozazajednicu@naled.rs .