21. 9. 2021.

Javni poziv za trening provajdere 2021

U okviru programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, uz stručnu podršku GFA consulting group GMbH, raspisan je Javni poziv za organizatore obuka iz cele Srbije za učešće u projektu zapošljavanja kroz obuke praktičnih veština za Rome i druge marginalizovane grupe u Srbiji. Projekat je namenjen organizatorima obuka koji imaju iskustva sa obučavanjem i zapošljavanjem marginalizovanih grupa, kroz saradnju sa kompanijama. U okviru prvog javnog poziva za kompanije i organizatore obuka iz 2020. godine, sprovedene su obuke za ukupno 149 korisnika/ca za zanimanja vaspitač/ica, medicinska sestra - vaspitač/ica službenik/ca obezbeđenja, paker, gerontodomaćica, radnik/ca na preradi voća i druga. Ukupno 87 korisnika/ca su zaposleni nakon završenih obuka.

U okviru drugog javnog poziva, koji je otvoren do 25.10.2021. godine, koristi za organizatore obuka čije prijave budu odobrene su nadoknada dela troškova obuke (npr. trenera, mentora, materijala, alata, radnih odela, opreme, itd.), nadoknada dela troškova zarada za polaznike/ce tokom trajanja obuke kao i podrška pri regrutaciji i selekciji polaznika/ca.

U nastavku možete skinuti dokumenta za prijavu:

Poziv je otvoren do 25.10.2021. Info sesija za sve zainteresovane biće održana onlajn u sredu, 20.10.2021. od 12.00-13.30.

Prijave na email: Marijana.Simic@gfa-group.de

Za dodatne informacije možete se obratiti Marijani Simić na marijana.simic@gfa-group.de ili 060-4405569.