8. 12. 2021.

Juče je održan Nacionalni dijalog o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju Roma/Romkinja i povratnika/povratnica

U Beogradu je 7. decembra 2021. Godine održan Nacionalni dijalog o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju Roma/Romkinja i povratnika/povratnica – pod nazivom “Kroz saradnju i dobru praksu do održivih rešenja”.

Program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao političkim partnerom i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kao ključnim partnerom, i Fondacija Centar za demokratiju, organizovali su Nacionalni dijalog u formi nacionalne konferencije.

Gordana Čomić, ministarka Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog izjavila je na otvaranju konferencije da je ključno pitanje zašto su Romi isključeni iz svega i kako da postanu ravnopravni delovi našeg društva i svakog društva. Moramo se izboriti sa razlozima zbog kojih su Romi isključeni iz društva, rasizam je jedan od glavnih razloga. Hoćemo da unesemo promenu perspektive da bi bilo dobre prakse. Ništa o Romima bez Roma za stolom, Romi moraju biti ravnopravno uključeni u dijalog. Romska nacionalna manjina će biti uključena u sve procese u društvu, pitanje je samo kada.

Dušanka Golubović, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, naglasila je da briga o najranjivijim kategorijama stanovništva, kao što su Romi i povratnici, zaslužuje posebnu pažnju i posvećenost, njihov položaj je za nas od posebnog značaja, želimo da stvorimo društvo jednakosti. Država je donela strategiju o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja, postoje i različite vrste lokalnih mehanizama za unapređenje njihovog položaja. Veliku ulogu i značaj u tom poslu imaju i organizacije civilnog društva.

Ane-Kristin Piplica, šefica privrednog odeljenja, Ambasada Savezne Republike Nemačke u Republici Srbiji, je rekla da Nemačka razvojna saradnja podržava proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji. Od najveće je važnosti da nikog ne izostavimo u ovom procesu. U tom pogledu Nemačka razvojna saradnja podržava Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, da kreiraju, sprovode i revidiraju politike relevantne za socijalno uključivanje Roma, povratnika i drugih marginalizovanih grupa kako bi se omogućilo ostvarivanje njihovih ljudskih, ekonomskih i socijalnih prava.

Sveobuhvatni okvir politika se mora stalno razvijati i prilagođavati. Mere kontinuirane podrške moraju biti prilagođene potrebama onih koje želimo da podržimo. Dijalog i kanali za razmenu informacija među svim akterima će pomoći da se postignu vidljivi rezultati. Naš zajednički cilj je da ojačamo i uključimo u društvo Srbije one građane kojima je potrebna dodatna podrška.

Nataša Vučković, izvršna direktorka, Fondacija Centar za demokratiju, poručila je u uvodnoj reči da su Romi i Romkinje naši sugrađani, dele s nama brojne zajedničke probleme i izazove, samo što ih oni imaju mnogo više od nas. Davno je rečeno da se demokratičnost, otvorenost i pravednost jednog društva meri odnosom prema manjinama. I svi znamo da je mnogo posla pred nama. Jedan set problema je u fokusu naše pažnje danas – a to je kako ekonomski osnažiti Rome i Romkinje, kako unaprediti uslove za njihovo zapošljavanje i za njihovo uključivanje na tržište rada, kako smanjiti nesigurnu i ranjivu zaposlenost.

Na konferenciji Kroz saradnju i dobru praksu do održivih rešenja predstavljeni su modeli dobre prakse u dosadašnjoj realizaciji programa Inkluzije Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, kao i preporuke koje su proizašle iz modela dobre prakse i iz stručnih analiza politika za socijalno uključivanje Roma/Romkinja i reintegraciju povratnika/povratnica.

Na skupu se diskutovalo o iskustvima i preporukama za unapređenje postojećih praksi i saradnje, kako bismo došli do održivih rešenja i unapređenja politika za socijalno uključivanje Roma i Romkinja i reintegraciju povratnika i povratnica.

Učesnici konferencije su bili predstavnici partnerskih ministarstava i institucija, predstavnici gradova i opština uključenih u realizaciju Programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, predstavnici partnerskih organizacija civilnog društva, predstavnici međunarodne zajednice i učesnici različitih mera za socijalno i ekonomsko uključivanje sprovedenih u okviru programa.