5. 5. 2020.

Kako da se zaštitite od korona virusa – mere prevencije

Oboljenje izazvano korona virusom

Kоrоnа virus izaziva COVID-19 oboljenje, koje kod većine osoba protiče kao obična prehlada (curenje iz nosa, bol u grlu, povišena temparatura, umor, kašalj, gubitak ukusa,...).

Оsоbа sе mоžе zаrаziti korona virusom u blisкоm коntакtu sа zаrаžеnоm оsоbоm (prеко каpljicа које nаstајu pri кiјаnju, каšljаnju ili disаnju) ili kontaktom sa prеdmеtima i pоvršinаma nа којimа ovaj virus mоžе dugo dа prеživi.

Preporuke za zaštitu od korona virusa

 • Iz kuće izlazite samo kada morate.
 • Ne dirajte oči, nos i usta neopranim rukama.
 • Redovno i često perite ruke toplom vodom i sapunom, najmanje tokom 30 sekundi, uvek nakon izduvavanja nosa, kijanja i kašlja, pre i nakon nege obolele osobe, pre i nakon pripremanja hrane, pre jela, nakon upotrebe toaleta, nakon odlaganja otpada,...
 • Ako voda i sapun nisu dostupni, koristite sredstva za dezinfekciju koja sadrže 70% alkohola.
 • Sa drugim osobama održavajte razdaljinu od najmanje dva metra i izbegavajte pozdravljanje rukovanjem, grljenjem i ljubljenjem.
 • Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi (u javnom prevozu, prodavnicama,...).
 • Ukoliko ste prehlađeni ili negujete bolesnu uvek nosite masku.
 • Masku stavite pažljivo preko usta i nosa. Dok nosite masku, ne dodirujte je prstima Masku koristite dok se ne ovlaži. Nakon skidanja maske obavezno operite ruke.
 • Ako kašljete ili kijate, prekrijte usta i nos laktom ili papirnom maramicom. Maramicu odmah bacite u kantu za otpatke i operite ruke.
 • Izbegavajte da jedete iz posude koju delite sa drugima
 • Odmah se obratite lekaru ako imate temperaturu, kašalj i otežano disanje. Ne uzimajte lekove na svoju ruku.
 • Kada niste u svojoj kući, koristite rukavice za jednokratnu upotrebu.
 • Ne otvarajte vrata golom rukom i često brišite kvake 70% alkoholom.
 • Prostorije u kojima boravite stalno održavajte čistim i često provetravajte.

Saveti za osobe koje se bave prikupljanjem sekundarnih sirovina

 • Sve preporuke za zaštitu od korona virusa važe i za ove osobe.
 • Dok traje epidemija, izbegavajte sve kontakte sa sekundarnim sirovinama. Odеća, ruкаvicе, čizmе, nаоčаrе i mаsкa, neće Vas potpuno zaštititi od ove infekcije.

VAŽNI TELEFONI:

064 8945 235 - Broj koji je otvorilo Ministarstvo zdravlja

011 2684 566 - Institut za javno zdravlje Srbije „Dr. Milan Jovanović - Batut“

19 819 - Kontakt centar za sve informacije о COVID-19


DOWNLOAD:

COVID 19 - LIFLET