Karijerno vođenje i savetovanje

U saradnji sa Romskim studentskim udruženjima program podržava Rome i Romkinje, povratnike iz zemalja EU, kao i druge teško zapošljive osobe (dugoročno nezaposlene, osobe bez kvalifikacija, sa nedovoljnim nivoom kvalifikacija) u njihovom karijernom i profesionalnom razvoju kroz nekoliko aktivnosti:

  • Karijerno vođenje i savetovanje kroz grupni i individualni rad sa korisnicima i učenje osnovnih veština za traženje posla,
  • Podršku za uključivanje Roma i drugih marginalizovanih grupa u stručne obuke za poznatog poslodavca i tržište rada, i podršku polaznicima obuka tokom trajanja obuke,
  • Podrška polaznicima stručnih obuka u traženju posla i započinjanju sopstvenog posla.

Za više informacija u vezi sa aktivnostima za karijerno vođenje i savetovanje kontaktirajte našeg saradnika u Nišu, Alen Demiri putem mejl adrese: alendemirinis@gmail.com, i putem broja telefona: +381 11 260 7132 lokal 4071.