19. 5. 2021.

ЛАКШЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ ЉУДИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

Писмо о намерама и Меморандум о сарадњи између програма Немачке развојне сарадње ,,Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији'' који спроводи ГИЗ и Секретаријата за привреду и туризам и Канцеларије за Инклузију рома ВАПВ свечано су потписани данас у Влади Аутономне покрајине Војводине. Оба документа имају за циљ да олакшају спровођење мера за запошљавање Рома и Ромкиња, повратника и других осетљивих група на територији АП Војводине, као и унапређење локалних институционалних оквира, механизама и услуга у области социјалног укључивања осетљивих група.

Писмо о намерама су потписали представници програма ,,Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији'' и Секретаријата за привреду и туризам, док је Меморандум о сарадњи потписан од стране представника програма и Канцеларије за инклузију Рома ВАПВ. Након церемоније потписивања, уследила је свечана додела сертификата учесницима који су успешно завршили обуке Едукативног центра.

Програм Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ се спроводи у партнерству са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

- Инклузија Рома је нешто чему смо као држава веома посвећени. Потписивање документа којим се дефинише сарадња између институција покрајинске Владе Војводине и Немачке развојне агенције ГИЗ је само један доказ у прилог томе. ГИЗ је препознат као један од кључних партнера, како на републичком тако и на покрајинском нивоу, и ми смо им захвални на подршци. Држава Србија шаље јасну и недвосмислену поруку да препознаје проблеме наших суграђана Рома. Такође, препознајемо начине за решавање проблема и веома посвећено радимо на томе, резултати јесу и биће врло мерљиви – рекао је Нинослав Јовановић, државни секретар Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Потписници су истакли су да су поменути документи у складу са националном Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године и да је од кључне важности оснажити осетљиве категорије да користе расположиве механизме запошљавања.

- Питање инклузије, подршке и пружања помоћи припадницима ромске заједнице јесте питање за целокупно друштво које уме да изнађе механизме помоћи и сарадње са оним институцијама и организацијама које заједничким капацитетима могу да пруже адекватан одговор и подршку. Потребно је радити на изградњи и одржању система који рањиве категорије становништва неће маргинализовати, већ им омогућити равноправан статус и једнаке могућности у свим сферама друштва, а поготово у области запошљавања и образовања - истакао је др Ненад Иванишевић, покрајински секретар за привреду и туризам.

Стручне обуке Едукативног центра за превасходно, занатске профиле током 2019. године је прошло више од 60 полазника/ца, а током априла 2021. се још 44 полазника/ца, међу којима је највећи број Рома и Ромкиња, прикључило стручном усавршавању и са успехом завршило стручне обуке упркос изазовима са пандемијом.

Александар Ашоња, директор Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама у Новом Саду додао је да су обуке трајале три месеца и да су спровођене у сарадњи са Удружењем ромских студената, као важним партнером који је водио процес информисања и увођења корисника у меру стручних обука и који им је пружао и менторску подршку.

- Програм спроводи значајан број активности како на националном тако и на локалном нивоу али и ради директно са угроженим групама јер су корисници у фокусу. До сада смо имали преко 2000 корисника који су добили одређени вид подршке, упркос потешкоћама које смо ми, али и партнерске организације имали због пандемије. Трудићемо се да и у будућности људима из осетљивих група ставимо на располагање стручне обуке неопходне за повећање њихове конкурентности на тржишту рада, а које су у складу са међународним стандардима – објаснила је Александра Димић-Угринај, вођа програма ,,Инклузија Рома и других маргинализованих група''.

Љиљана Михајловић, в.д. директорке Канцеларије за инклузију Рома Владе АПВ закључила је да ће потписани споразум допринети још интензивнијијем спровођењу активности и већем социјалном укључивању Рома и Ромкиња и других маргинализованих група у Војводини.