Nacionalni nivo

Glavni politički partner na projektu je Kabinet potpredsednice Vlade, koja predsedava Koordinacionim telom za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Kroz saradnju sa Koordinacionim telom, čiji su članovi nadležne institucije odgovorne za sprovođenje strategije, projekat pruža podršku u realizaciji i praćenju mera iz Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2016-2025. Glavni cilj je poboljšana razmena informacija između nacionalnog nivoa (horizontalna komunikacija) i između nacionalnog i lokalnog nivoa (vertikalna komunikacija). Aktivnosti koje se sprovode su:

  • Organizacioni razvoj Koordinacionog tela i stručne grupe
  • Analiza implementacije i upravljanja Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2016-2025. godine sa preporukama
  • Istraživanje javnog mnjenja odnosa građana prema merama inkluzije Roma
  • Razvoj instrumenata i obuke za praćenje Strategije
  • Podrška u pripremi godišnjih izveštaja Koordinacionog tela

Petar Antić

projektni menadžer

Email: petar.antic@giz.de