Naš tim

Aleksandra Dimić-Ugrinaj, vođa InR tima

Nacionalni nivo i antidiskriminacija

Petar Antić, projektni menadžer

Lokalni nivo

Robert Bu, viši projektni koordinator

Marina Babović, projektna menadžerka

Ivana Simonović, projektna menadžerka

Vesna Vidojević, viša menadžerka projekta

Praćenje i evaluacija projektnih aktivnosti i komunikacija

Ruth Ambrosch, savetnica

Iva Đurić, mlađa menadžerka projekta

Administracija

Sonja Lalić, administrativna menadžerka

Marija Tapušković, administrativna menadžerka

Miloš Ikonić, projektni asistent

Nemanja Tadić, projektni asistent