Naš tim

Aleksandra Dimić-Ugrinaj, vođa InR programa

Robert Bu, vođa komponente

Nacionalni nivo i antidiskriminacija

Dr. Tanja Jovanović, savetnica

Lokalni nivo – saradnja sa pilot gradovima i opštinama

Marina Babović, savetnica

Inicijativa za Inkluziju – lokalne inicijative za zapošljavanje

Vesna Vidojević, viša savetnica

Podsticanje zapošljavanja i samo-zapošljavanja i saradnja sa privatnim sektorom

Danica Belic, savetnica

Ivana Simonović, savetnica

Mere prevencije i oporavka zajednice od virusa COVID-19

Sanela Bahtijarević, mlađa savetnica

Praćenje i evaluacija projektnih aktivnosti i komunikacija

Iva Đurić, savetnica

Mathis Nachbauer, savetnik

Administracija

Marija Tapušković, Finansijski menadžer

Sonja Lalić, Specijalista administracije

Ivana Adžić, Specijalista administracije

Jelena Kostić, Specijalista administracije

Jovana Lepenac, Menadžerka kancelarije

Miloš Ikonić, vozači

Čedomir Marković, vozači