Naš tim

Daniela Funke, vođa programa

Robert Bu, vođa komponente

Nacionalni nivo i antidiskriminacija

Dr. Tanja Jovanović, savetnica

Lokalni nivo – saradnja sa pilot gradovima i opštinama

Marina Babović, savetnica

Inicijativa za Inkluziju – lokalne inicijative za zapošljavanje

Vesna Vidojević, savetnica

Podsticanje zapošljavanja i samo-zapošljavanja i saradnja sa privatnim sektorom

Danica Belic, savetnica

Ivana Simonović, savetnica

Mere prevencije i oporavka zajednice od virusa COVID-19

Sanela Bahtijarević, mlađa savetnica

Praćenje i evaluacija projektnih aktivnosti i komunikacija

Iva Đurić, savetnica

Mathis Nachbauer, savetnik

Administracija

Marija Tapušković, finansijska menadžerka

Sonja Lalić, specijalistkinja administracije

Ivana Adžić, specijalistkinja administracije

Jelena Kostić, specijalistkinja administracije

Jovana Lepenac, menadžerka kancelarije

Miloš Ikonić, vozač

Čedomir Marković, vozač