17. 10. 2019.

Nova šansa za zaposlenje mladim Romima nakon završetka profesionalne obuke

Dodeljeni sertifikati za obuke u profesionalnim i radnim veštinama mladim Romima i Romkinjama

Novi Sad, 17. oktobar 2019. - Nakon pohađanja kurseva Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, na svečanoj ceremoniji održanoj u Novom Sadu 63 učesnika dobilo je sertifikate za uspešno završenu obuku i sada spremno čekaju svoju šansu na tržištu rada. Mladi nezaposleni Romi i Romkinje u ovoj državnoj akreditovanoj ustanovi obučavali su se za zanimanja frizera, pedikira, manikira, rukovaoca građevinskim mašinama, pekara i knjigvođe.

Obuke su organizovane kroz projekat „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), uz podršku Nemačke razvojne saradnje. Cilj programa obuka je pružanje podrške inkluziji, ekonomskom osnaživanju i osposobljavanju za rad osoba iz posebno ranjivih grupa, kao i povećanje njihovih šansi na tržištu rada i smanjivanje dugoročne nezaposlenosti.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković, u svojstvu suorganizatora i domaćina svečanosti, pozdravio je učesnike ističući da Edukativni centar Novi Sad prati Strategiju i Pokrajinski akcioni plan zapošljavanja, koji je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam predložio Pokrajinskoj vladi, te da je ovo samo jedna u nizu mera. „Smatramo da su nezaposleni pripadnici romske i drugih nacionalnih zajednica problem koji posebno pogađa marginalizovane i teško zapošljive grupe, koje su često isključene iz proizvodnih procesa i sistema obrazovanja. Stoga smo odlučili da podržimo Edukativni centar i GIZ, da kroz obrazovne profile prepoznamo i pomenutu grupu. Sekretarijat je svojim konkursima dodatno bodovao, kako žensko preduzetništvo, tako i osobe sa invaliditetom, Rome i ostale socijalno ugrožene kategorije stanovništva“, rekao je Đoković, dodajući da je potrebno osvrnuti se oko sebe i usaglasiti se da u našem društvu postoji velik problem, ekonomske migracije, koje jednako pogađaju sve društvene slojeve.

Dr Nenad Ivanišević, savetnik potpredsednice Vlade Republike Srbije Zorane Mihajlović i predstavnik Koordinacionog tela, izjavio je da je Vlada AP Vojvodine zajedno sa Vladom Republike Srbije aktivno posvećena rešavanju brojnih problema sa kojima se romska zajednica susreće. „Srbija je jedina zemlja u regionu koja na čelu nacionalnog Koordinacionog tеla za praćеnjе rеalizacijе Stratеgijе za socijalno uključivanjе Roma i Romkinja ima potpredsednicu Vlade, što mnogo govori o tome koliko je snažna politička volja da se Strategija aktivno sprovodi. U tome imamo veliku podršku Nemačke razvojne saradnje i Vlade Savezne Republike Nemačke kao jednog od najvećih donatora u oblasti socijalne inkluzije u Srbiji,“ naglasio je on.

Aleksandra Dimić-Ugrinaj, vođa projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, čestitala je polaznicima na uspešno završenoj obuci i istakla da je za njih ovo samo prvi korak u profesionalnom razvoju i obezbeđivanju boljih životnih uslova. „U saradnji sa Edukativnim centrom za obuke u profesionalnim i radnim veštinama do sada su podržane stručne obuke za preko 150 Roma i Romkinja, a mere koje sprovodimo su održive, jer se zasnivaju na interesovanjima polaznika kursa i potreba tržišta rada. Rezultati istraživanja, koje je sprovedeno u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, pokazali su da je stopa zapošljavanja polaznika svih stručnih obuka koje smo sprovodili u prethodnom periodu preko 80 odsto već u prvih 6 meseci nakon obuke. Rezultati su takođe pokazali da su polaznici nakon obuka imali 45 odsto veću šansu da se zaposle, u odnosu na nezaposlene koji nisu učestvovali u ovim obukama,“ naglasila je ona, dodavši da je u ovom procesu veoma važna saradnja sa privrednim sektorom i pojedinačnim poslodavcima. „Vlada Savezne Republike Nemačke kroz saradnju sa kabinetom potpredsednice Vlade Republike Srbije Zorane Mihajlović snažno podržava sprovođenje Stratеgije za socijalno uključivanjе Roma i Romkinja, što podrazumeva podršku aktivnosti predviđene strategijom i osnaživanje aktera koji učestvuju u njenom sprovođenju, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou,“ napomenula je Dimić-Ugrinaj.

Mladi polaznici obuke su izrazili neskriveno zadovoljstvo prilikom da steknu veštine tražene na tržištu rada, što će im omogućiti da aktivno traže zaposlenje, dalje se usavršavaju i profesionalno napreduju.

Projekat „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ se odvija u saradnji sa kabinetom potpredsednice Vlade Republike Srbije Zorane Mihajlović, koja je ujedno predsednica Koordinacionog tеla za praćеnjе rеalizacijе Stratеgijе za socijalno uključivanjе Roma i Romkinja u Rеpublici Srbiji za pеriod od 2016. do 2025. godinе. Aktivnosti u okviru projekta su usmerene ka unapređenju okvira, strukture i mehanizama za sprovođenje Strategije na nacionalnom i lokalnom nivou, uz ohrabrivanje promene stavova u društvu prema marginalizovanim grupama u Srbiji.

Kontakt za medije:
Jovana Đinković, jovana_djinkovic@eg.rs, 060 70 71 058