27. 6. 2022.

Objavljen Javni poziv za učešće u programu za zapošljavanje visoko obrazovanih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne sampuprave

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog upućuje Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za uključivanje u program „Podsticanje zapošljavanja visokoobrazovnih Roma i romske zajednice u lokalnoj samoupravi“.

Program je pokrenut i koncipiran sa ciljem podsticanja zapošljavanja/radnog angažovanja trideset (30) visokoobrazovanih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne samouprave u nivou struke za koji je šestostepena i visokoškolska akademija.

Program se realizuje u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave u okviru ovog javnog poziva mogu uključiti preduzeća, ustanove i druge organizacije i organizacione jedinice osnovane od strane lokalne samouprave, u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.

U realizaciji Programa mogu učestvovati sve jedinice lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije koje je u svojim organizacionim jedinicama, javnim preduzećima ili ustanovama imaju potrebu za zapošljavanjem šestim zapošljavanjem/kvalifikacijama lica.

Rok za podnošenje dokumentacije je od 21. juna do 30. juna 2022. godine.

Dokumentacija za učešće u Programu podnosi se Ministarstvu neposredno na pisarnici (svakog radnog dana od 7.30 – 15.30 časova) ili poštom na adresu:

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Bulevar Mihajla Pupina 2 11 070 Novi Beograd

Javni poziv i propratni obrasci, nalaze se u okviru sledećih dokumenata: