29. 12. 2021.

Potpisan Memorandum o saradnji sa programom Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“

U Beogradu je, u decembru 2021. godine, potpisan Memorandum o saradnji između programa Nemačke razvojne saradnje "Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji" i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Cilj Memoranduma je da se olakša sprovođenje mera za zapošljavanje Roma i Romkinja, povratnika i drugih osetljivih grupa, kao i unapređenje institucionalnih okvira, mehanizama i usluga u oblasti zapošljavanja i socijalnog uključivanja osetljivih grupa.

Program Nemačke razvojne saradnje "Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji" sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.