14. 2. 2022.

Potpisan sporazum o implementaciji programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“

U subotu, 5.2.2022. u Vrdniku, održan je uvodni seminar projekta „100 za budućnost“, koji je pokrenut je na inicijativu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Cilj projekta je se da 100 Romkinja iz 30 opština u Srbiji osnaže da postanu aktivne građanke koje ravnopravno učestvuju u kreiranju politika koje utiču na Romkinje, a u svojim lokalnim zajednicama promovišu zaštitu prava mladih, žena, promovišu rodnu ravnopravnost i ravnopravnost uopšte.

Seminar je otvorila Ministarka Gordana Čomić, koja u njemu i aktivno učestvuje kao predavač. Ovom prilikom je između Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ potpisan i Sporazum o implementaciji programa. Sporazum su potpisale i skupu su se obratile ovom prilikom Ministarka Čomić,direktorka GIZ-a u Srbiji, Daniela Funke i vođa programa ,,Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji’’ Aleksandra Dimić-Ugrinaj.

Projekat „100 za budućnost“ sprovodi Kancelarija za Inkluziju Roma AP Vojvodine, u okviru programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.