Udruženje građana Centar za proizvodnju znanja i veština iz Novog Sada započelo je program podrške za samozapošljavanje i zapošljavanje Roma i Romkinja na teritoriji Vojvodine

Udruženje građana Centar za proizvodnju znanja i veština odabralo je 9 korisnika na teritoriji Vojvodine sa kojima su započeli program mentorske podrške i pripreme biznis plana za započinjanje sopstvenog biznisa. Do kraja godine, biće odabrano još 6 korisnika koji će. pored mentorske podrške dobiti i podršku u opremi.

Pored ovoga, u okviru istog programa, CPZV trenutno organizuje stručne obuke na radnom mestu za još 15 korisnika. Cilj ovih obuka je zapošljavanje Roma i Romkinja u kompanijama u kojima su na obuci.

Za više informacija o samim obukama možete nam se obratiti putem mejl adrese: marijana.simic@gfa-group.de.