E Treningura andi Raška

I komuna Raška khetane e Raćutne Balkanoske Institutosa thaj e Centrosa vaš i socijalni bući, organizuil varver treningura e cilosa te ispidel o bućarnipe e dženengo save phares resen dži kaj i bući.

Vaš e maj but informacie tar e treningura šaj te lekhaven pi mejl adresa: srdjanvasiljevic88@gmail.com vaj po telefono 064 488 46 13, sakodive e bućako de katar 10 dži 15 sata.

Aktuelne konkursura:

O akharipe vaš o treningo vaš o šunavdo gazda e bućako

O akharipe vaš o treningo vaš o šunavdo gazda e bućako (RO)

Te naj nisave aktuelne konkursura, das tumen o kuražo te kontaktiris amen thaj te lekhaven tumen pe jekh tar avutne treningura.