I Komuna Apatin

I Komuna Apatin khetane e kherea vaš e phurane džene Apatin thaj e organizacijasa katar civilno amalipe Interkulturno teatro, realizuil e treningura vaš e džene save phares resen dži kaj i bući thaj save bešen pi teritoria e komunaki Apatin thaj e raćutnerigako reono vaj o kotor tar i Bačka.

Vaš maj but informacie tar e treningura šaj te adresirin amen e pučimata pi mejl adresa: jelena90889@gmail.com vaj po telefono 069 285 6600 sako dive e bućako de katar 07 dži 15 sata.

E aktuelne konkursura

Te naj nisave aktuelne konkursura, akharas tumen te kontaktirin amen phandlo e lekhavimaske lilesa vaš e avutne treningura.