Požarevac

O Foro Požarevac an i kooperacia e pire pertnerea, e Romenge amalipea katar o Braničevsko trujalipe savesko than e bešimasko si ando Požarevco, realizuil e konkursura thaj kerel i selkcia e dženengi katar e kategorie save maj phares resen dži kaj i bući thaj lenca keren e treningura thaj unzaren lenge o mentoripe sarr bi von širdisarena piro bizniso.

E alosarde kandidatunenge saven si i ideja e biznisostar thaj mangen te realizuin la, ka ačhel sar o šajipe o ekspertikano suporto ando hramipe e biznis planosko, o mentoripe ando tradipe e pire korkore bućako. E maj suksesune kandidatunen ka ovel unzardo suporto andi forma e ekipažoski vaš o bahtalo širdipe e bućako.

E Akanutne konkursura:

Maj but informacie tar e treningura šaj te arakhen ageja kaj ka hramosaren amenge pi e majl adresa: dtufegdzic@pozarevac.rs vaj te akharena amen po telefono 066 805 2708 sako dive e bućako de katar 12 dži 15 sata.