7. 4. 2020.

Rušenje stereotipa i predrasuda preduslov za bolji položaj Roma


Srbija ima neophodne zakonske osnove i mehanizame za borbu protiv diskriminacije Roma, ali se oni ne primenjuju u dovoljnoj meri.

Osnovni uslov za pomak na unapređivanju položaja Roma je suzbijajanje stereotipa i predrasuda, koji još uvek postoje na svim nivoima društva ogranićavajući pristup obrazovanju, sistemu zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanje i rešavanje stambenih pitanja – zaključeno je na panel diskusiji održanoj u Nišu, u Deli prostoru.

Princip Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2016/2025 je prebacivanje teišta sa nacionalnog na lokalni nivo. Na nacionalnom nivou se bavimo usvajanjem propisa, pri ćemu moramo stalno da gledamo ka gradovima i opštinama i ljudima, koji u svakodnevici osećaju efekte tih politika i mera – ističe Nina Mitić, pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je, inače, nosilac kampanje Upoznaj, ne sudi!, čiji je cilj smanjenje predrasuda prema Romima i promocija tolerancije i antidiskriminacije.

Rezultatui istraživanja Odnos građana i građanki prema diskriminaciji u Srbiji, koje je sproveo GIZ, pokazali su da dve trećine građana, preciznije 69 odsto, prepoznaje da u Srbiji u značajnoj meri postoji diskriminacija, a njih 50 odsto kao najizloženije diskriminaciji vidi Rome. „Ali, izveštaj pokazuje i da upravo ispitanici koji žive u južnoj i istočnoj Srbiji, gde su zabaleženi ekstremni slučajevi diskriminacije i gde živi veliki broj Roma, u najmanjem procentu (13%) vidi Rome kao ugroženu grupu”, navela je Ivana Filipov, svetnica poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Na početku panel diskusije prikazan je kratki film u kom su objedinjeni delovi izveštaja elektronskih medija o slučajevima nasilja i diskriminacije koji su se dogodili u prethodnih pet godina u Nišu i okolini, sa akcentom na školu „Vuk Karadžić” u Nišu, koju 90 odsto pohađaju učenici romske nacionalnosti.

„Nije dovoljno da konstatujemo da takva situacija postoji i da nije prihvatljiva, već je neophodno da podstaknemo multisektorsku saradnju i povećemo aktere koji mogu da preduzmu adekvatne mere prevencije. U suprotnom, ostajemo na javnom deklasiranju da nešto nije prihvatljivo, a od toga niko nema koristi“, rekao je Petar Antić, menadžer projekta Nemačke razvojne saradnje Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, koji sprovodi GIZ.

Panel diskusije u okviru kampanje Upoznaj, ne sudi! biće održane i u Beogradu, Leskovcu i Novom Sadu.

„Druge aktivnosti kampanje su orijentisane uglavnom na mlade ljude jer su oni otvoreniji za usvajanje novih stavova. Istovremeno oni će oblikovati odnose u društvu u budućnosti. Zato je kampanja okrenuta socijalnim mrežama, uključuje poznate jutjubere i osobe iz javnog života Srbije. Takođe, u deset srednjih škola u deset gradova u Srbiji mladi iz školskih parlamenata dobije priručnike i materijale koji su im potrebni da organizuju radionice i druge aktivnosti na temu diskriminacije“, objasnila je Radmila Nešić, predsednica Udruženja građana Ternipe, koje uz podršku projekta Nemačke razvojne saradnje sprovodi kampanju Upoznaj, ne sudi!

Rezultati projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji u okviru Nemačke razvojne saradnje sprovodi GIZ u Srbiji

446 ljudi podržano kroz razlićite mere

163 pripadnika Romske nacionalne manjine i povratnika prošlo je kroz mere obuka za pedikir/manikir, pekare, kuvare, rukovaoce građevinskim mašinama, računovođe, viljuškare i kraniste. Od toga 70 žena.

61 osoba je zaposleno kroz mere distribucije i prodavanje magazina „LiceUlice“

17 osoba je zaposleno kroz mere treninga za poznatog poslodavca u firmi „Continental“

33 osobe je prošlo kroz početnički kurs za osnivanje sopstvenog bizinisa u Tutinu u Novom Pazaru.

291…usluga je pruženo za psiho-socijalnu i pravna pomoć, od toga je 122 usluge bilo za žene.

Dnevni list Danas pridružio se kampanji Upoznaj, ne sudi! koju pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i uz podršku projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma I drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”., sprovodi GIZ u partnerstvu sa Udruženjem građana Ternipe “