SITEL, Beograd

Projekat „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ u saradnji sa kompanijom Sitel iz Beograda, sprovodi obuke za zapošljavanje u ovoj kompaniji na poziciji Operater za korisničku podršku za nemački i engleski jezik. Do kraja godine, planirano je da oko 50 Roma i Romkinja i pripadnika/ca drugih marginalizovanih grupa prođe obuku na radnom mestu i zaposli se u kompaniji Sitel.

Za više informacija obratite nam se putem mejla marijana.simic@gfa-group.de