Stručne obuke

Program Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji pruža podršku Romima, povratnicima iz zemalja Evropske Unije i drugim teško zapošljivim grupama (dugoročno nezaposlene osobe, osobe bez kvalifikacija, sa nedovoljnim nivoom kvalifikacija) u vidu stručnih obuka sa kojima mogu lakše i brže doći do posla.

Program organizuje i sprovodi dve vrste obuka:

  • obuke za poznate poslodavce, i
  • obuke za tržište rada.

Obuke za poznate poslodavce program organizuje u saradnji sa poslodavcima iz cele Srbije koji imaju potrebe za zapošljavanjem kadrova koje ne mogu pronaći na tržištu rada. Obuke su kreirane prema potrebama poslodavaca, a učesnici koji završe ove obuke sa uspehom imaju šansu da se odmah nakon obuke zaposle.

Obuke za tržište rada su stručne obuke za zanimanja koja su na tržištu rada najtraženija i sa kojima se polaznici obuka mogu brže i lakše zaposliti, kao što su obuke za zavarivanje, za rukovanje građevinskim mašinama, i druge. Sve stručne obuke koje program pruža su sertifikovane i sprovode se u saradnji sa nadležnim Institutima i Centrima za obrazovanje odraslih.

Sve stručne obuke su besplatne za učesnike

Kontinental, Subotica

Opširnije

Obuke za rukovaoce građevinskim mašinama, Niš

Opširnije

Leoni Niš

Opširnije

Balkan, Niš

Opširnije

SITEL, Beograd

Opširnije

Edukativni centar, Novi Sad

Opširnije

Liceulice, Beograd i Novi Sad

Opširnije

Stručne obuke u Beogradu – saradnja sa Fondacijom Divac

Opširnije

Stručne obuke u Leskovcu, Valjevu i Beogradu – saradnja sa udruženjem Bibija

Opširnije

Obuke u opštini Bač

Opširnije

Obuke u Valjevu

Opširnije

Obuke u Raškoj

Opširnije

Grad Požarevac

Opširnije

Grad Novi Pazar

Opširnije

Grad Sombor

Opširnije

Grad Kraljevo

Opširnije

Grad Vršac

Opširnije

Opština Apatin

Opširnije