Stručne obuke u Leskovcu, Valjevu i Beogradu – saradnja sa udruženjem Bibija

U saradnji sa udruženjem Bibija, projekat “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji realizovaće stručne obuke sa ciljem da podrži prvenstveno Romkinje da brže i lakše dođu do zaposlenja.

Stručne obuke su trenutno u pripremi, za više informacija nam se obratite putem mejla: marina.babovic@giz.de