29. 9. 2021.

UNAPREĐENO ZAPOŠLJAVANJE OSOBA IZ TEŠKO ZAPOŠLJIVIH GRUPA U 9 GRADOVA I OPŠTINA U SRBIJI

28.septembar 2021.godine

„U toku dve godine trajanja aktivnosti Inicijative za inkluziju Faza 2, u 9 gradova i opština u Srbiji podržano je zapošljavanje preko 300 osoba i pruženo preko 1100 usluga u oblasti održivih mera inkluzije i zapošljavanja zasnovanih na nacionalnim i lokalnim strateškim dokumentima za preko 700 korisnika od kojih su 50% žene,“ saopštila je danas na online konferenciji povodom završetka ove faze Programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, Aleksandra Dimić Ugrinaj, vođa programa koji u okviru Nemačke Razvojne Saradnje sprovodi GIZ.

„Pored toga, kroz javno privatna partnerstva i različite mere zapošljavanja i podršku preduzetništvu, od obuka, radne prakse, mentorske podrške, do bespovratnih sredstva za opremu i zapošljavanje malim i srednjim preduzećima, pilotirani su modeli koji se mogu primeniti u drugim lokalnim samoupravama u Srbiji i na taj način doprineti boljoj osposobljenosti i pozicioniranju građana iz osetljivih grupa na tržištu rada i njihovoj uključenosti u društvo. Jačanjem sinergije i koordinacije institucija na nacionalnom i lokalnom nivou, organizacija civilnog društva i regionalnih razvojnih agencija, unapređeno je i sprovođenje i praćenje mera iz Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2016. do 2025. godine,“ objasnila je Dimić-Ugrinaj.

Na konferenciji, koja je zbog epidemioloških uslova održana online, učestvovali su predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, partneri projekta iz Stalne konferencije gradova i opština SKGO, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva, kao i korisnici programa iz Sombora, Novog Pazara, Valjeva, Bača... Pored ovih gradova, projektne aktivnosti sprovedene su i u Apatinu, Kraljevu, Vršcu, Požarevcu i Raški. U toku konferencije prikazan je i film o iskustvima korisnika i rezultatima projekata realizovanih u Požarevcu, Kraljevu, Somboru i Novom Pazaru.

„Projekti u okviru Inicijative za inkluziju faza 2 pokrenuti su sa namerom da se pruži podrška gradovima i opštinama Srbije u njihovim naporima da razviju inovativna i održiva rešenja za zapošljavanje marginalizovanih i teško zapošljivih grupa, sa posebnim naglaskom na povoljne uslove zapošljavanja za povratnike iz EU i drugih stranih zemalja, Rome i druge teško zapošljive društvene grupe poput mladih, samohranih roditelja, osoba iz ruralnih sredina…. Na javni konkurs se prijavilo 50 gradova i opština sa zanimljivim predlozima projekata, među kojima je odabrano 9. Svi projekti realizovani su uspešno, a rezultati ostvareni u pojedinim gradovima i opštinama su iznad naših očekivanja,” objasnio je Ivan Milivojević, zamenik generalnog sekretara SKGO.

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Antić, zahvalio se svim učesnicima projekta i naglasio da se ozbiljnost države i njeni potencijali za razvoj pokazuju kroz odnos prema marginalizovanim grupama. “Ovakve aktivnosti podižu opšti nivo državnog i društvenog razvoja i doprinose evroatlantskim integracijama Srbije,” zaključio je Antić.

Partnersku podršku sprovođenju aktivnosti Inicijative za inkluziju Faza 2 pružilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a aktivnosti Programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji sprovode se od 2018.godine u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.