Vesti i događaji

Agro turizam Obuka za domacinstva

15. 10. 2020.

Agro turizam Obuka za domacinstva (Video)

14. 10. 2020.

Informisanje pripadnika romske zajednice o merama zaštite u borbi protiv virusa Covid 19

Kao odgovor na pandemiju virusa COVID-19, projekat Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u saradnji sa Asocijacijom koordinatora za romska pitanja, sprovodi mere prevencije i bavi se informisanjem Roma i Romkinja, ali i drugih marginalizovanih grupa na teritoriji 18 gradova i opština širom Srbije.

pročitajte više

25. 9. 2020.

Dodela ugovora o subvenciji projekat „Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“

U cilju brzog, efikasnog i održivog zapošljavanja Roma i Romkinja, kao i ostalih socijalno ugroženih grupa stanovništva, na svečanosti upriličenoj tim povodom, Grad Požarevac i projekat Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, uručili su danas preduzetnicima iz Požarevca, 20 ugovora o subvenciji.

pročitajte više

17. 9. 2020.

GIZ dodelio srednjim školama tablete i opremu za pohađanje obuka o suzbijanju diskriminacije nad Romima

Za potrebe obuka srednjoškolaca o suzbijanju diskriminacije nad pripadnicima romske populacije, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ je u saradnji sa udruženjem Ternipe iz Pirota, dodelila 20 tableta srednjim školama u Srbiji, čiji će učenici pohađati ove obuke.

pročitajte više

14. 9. 2020.

Informisanost o pravima i poverenje u institucije ključni za prevazilaženje diskriminacije manjina

Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2016‒2025, dovela je do određenih pomaka u rešavanju problema diskriminacije Roma, ali i pored toga, uočavaju se poteškoće u prevazilaženju predrasuda i pogrešne percepcije u vezi sa pripadnicima romske populacije.

pročitajte više

29. 7. 2020.

Poziv za korisnike - konkurs za zapošljavanje na poziciji Savetnik/ca za korisničku podršku

Da li govoriš i pišeš nemački ili engleski jezik na nivou da možeš da vodiš razgovor, napišeš kratak email i razumeš detalje razgovora sa nekim kome je to maternji jezik? Da li redovno koristiš računar, pametni telefon i/ili tablet? Da li si komunikativan/na i radoznao/la, voliš da radiš u timu i pomažeš drugim ljudima?

pročitajte više

29. 6. 2020.

Podsticanje zapošljavanja marginalizovanih grupa kroz stručne obuke za bravare i zavarivače u Nišu

U skladu sa merama za podsticanje zapošljavanja marginalizovanih grupa u Nišu je započela obuka za zavarivače za Rome, povratnike iz Nemačke i drugih zemalja Evropske unije, kao i pripadnike drugih teško zapošljivih kategorija. Obuka će se odvijati u periodu od 22. juna do 20. jula, u okviru projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ Nemačke razvojne saradnje koju u Srbiji sprovodi GIZ.

pročitajte više

10. 6. 2020.

Javni poziv za podršku zapošljavanju Roma i drugih marginalizovanih grupa

U toku je javni poziv za izbor korisnika podrške za zapošljavanje kroz započinjanje sopstvenog biznisa (start-ap), kroz podršku poljoprivrednim domaćinstvima i kroz radne prakse u okviru projekta „Više šansi za bolje mogućnosti zapošljavanja u zapadnoj Srbiji“.

pročitajte više

5. 6. 2020.

Potpisan Sporazum za inkluziju Roma i Romkinja

Potpredsednica Vlade Srbije prof. dr Zorana Mihajlović potpisala je danas sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju - GIZ Sporazum o saradnji "Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Republici Srbiji", vredan 10 miliona evra.

pročitajte više

27. 5. 2020.

GIZ podržao opštine i gradove donacijom zaštitne i IT opreme

Nemačka razvojna saradnja kroz projekat „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ podržala je opštine i gradove kroz obezbeđivanje zaštitne i IT opreme za krizne štabove, kol centre i ostala relevantna lokalna tela koja se u Srbiji bore protiv daljeg širenja korona virusa.

pročitajte više