Vesti i događaji

8. 4. 2022.

Međunarodni dan Roma

Danas se obeležava Međunarodni dan Roma, dan proslave romske kulture i podizanja svesti o izazovima sa kojima se Romi suočavaju i danas. U okviru programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ od 2018. godine, pruža se podrška Vladi Republike Srbije u uspostavljanju i sprovođenju mehanizama za Socijalnu inkluziju Roma i Romkinja.

pročitajte više

29. 3. 2022.

Javni poziv organizacijama civilnog društva za pristupanje Platformi civilnog društva za socijalno uključivanje Roma i Romkinja

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog osnovalo je Platformu civilnog društva za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u cilju unapređenja saradnje i jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva koje kao ciljeve prepoznaju unapređenje i zaštitu položaja Romkinja i Roma te osnovne principe ljudskih prava.

pročitajte više

21. 3. 2022.

JAVNI POZIV za izbor korisnika za pohađanje biznis obuka, dodelu subvencija za samozapošljavanje i mentorsku podršku

U okviru projekta ,,Podrška zapošljavanju Roma i povratnika – E2R2’’, koji je deo šireg programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Inicijativa za razvoj i saradnju – IDC, zajedno sa Centrom za proizvodnju znanja i veština – CPZV, raspisuje JAVNI POZIV za izbor korisnika za pohađanje biznis obuka, dodelu subvencija za samozapošljavanje i mentorsku podršku

pročitajte više

14. 3. 2022.

Održan je trening za romske preduzetnike

Inicijativa za razvoj romskog preduzetništva – REDI, održala je trening za romske preduzetnike u okviru projekta “Roma Digital Boost” od 11. do 13. marta 2022. godine, u Nišu, u Hotelu “Marica Grand”.

pročitajte više

11. 3. 2022.

Obuka za zavarivače i bravare u Nišu

U okviru programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u toku je realizacija obuke za bravara i zavarivača u saradnji sa Narodnim Univerzitetom u Nišu. Obuka se sprovodi uz stručnu podršku GFA Consulting Group, u kompaniji Tim Industrial steel u Nišu.

pročitajte više

11. 3. 2022.

Obuka u MV Fortune (Cezar fast food) u Nišu

U okviru programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u toku je realizacija obuke za kuvare u kompaniji MV Fortune iz Niša. Obuka se sprovodi uz stručnu podršku GFA Consulting Group, u maloprodajnim objektima kompanije MV Fortune (Cezar fast food) u Nišu.

pročitajte više

11. 3. 2022.

100 za budućnost

U okviru projekta “100 za budućnost” koji sprovodi Kancelarija za inkluziju Roma u okviru programa “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”, održan je seminar za osnaživanje Romkinja od 04. do 06. marta 2022. Na seminaru je učestvovalo 20 žena iz romske zajednice, od kojih su neke već iskusne aktivistkinje, a neke su se prvi put susrele sa ovakvim obukama.

pročitajte više

8. 3. 2022.

Čestitamo Međunarodni dan žena svim građankama i građanima u Republici Srbiji!

Iako su u dosadašnjem periodu postignuti značajni rezultati, pa je na čelu Vlade Republike Srbije premijerka, imamo dve potpredsednice, samu Vladu čini skoro 50% žena, u parlamentu ima skoro 40% žena, doneti su relevantni zakoni i strategije, položaj žena treba dodatno unapređivati.

pročitajte više

14. 2. 2022.

Potpisan sporazum o implementaciji programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“

U subotu, 5.2.2022. u Vrdniku, održan je uvodni seminar projekta „100 za budućnost“, koji je pokrenut je na inicijativu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Cilj projekta je se da 100 Romkinja iz 30 opština u Srbiji osnaže da postanu aktivne građanke koje ravnopravno učestvuju u kreiranju politika koje utiču na Romkinje, a u svojim lokalnim zajednicama promovišu zaštitu prava mladih, žena, promovišu rodnu ravnopravnost i ravnopravnost uopšte.

pročitajte više

10. 2. 2022.

JAVNI POZIV ZA OBUKU ZA RADNO MESTO Skladišni radnik i declarant

Obuka se realizuje u okviru programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Deutshe Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, uz stručnu podršku GFA consulting group GMbH, i u saradnji sa kompanijom Nelt Co. Obuka traje tri meseca, podrazumeva zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme i isplatu zarade za vreme trajanja obuke.

pročitajte više