Vesti i događaji

8. 5. 2020.

Javni poziv za kompanije

Pozivamo sve kompanije koje posluju u privatnom sektoru na teritoriji opština: Apatin, Sombor, Kula, Žabalj, Bačka Palanka, Titel i Šabac, da se prijave za učešće u programima obuka na radnom mestu za nezaposlene Rome i Romkinje. Program obuka na radnom mestu realizuje se u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, u saradnji sa Centrom za proizvodnju znanja i veština.

pročitajte više

5. 5. 2020.

Kako da se zaštitite od korona virusa – mere prevencije

Kоrоnа virus izaziva COVID-19 oboljenje, koje kod većine osoba protiče kao obična prehlada (curenje iz nosa, bol u grlu, povišena temparatura, umor, kašalj, gubitak ukusa,...). Оsоbа sе mоžе zаrаziti korona virusom u blisкоm коntакtu sа zаrаžеnоm оsоbоm (prеко каpljicа које nаstајu pri кiјаnju, каšljаnju ili disаnju)

pročitajte više

7. 4. 2020.

Rušenje stereotipa i predrasuda preduslov za bolji položaj Roma

Osnovni uslov za pomak na unapređivanju položaja Roma je suzbijajanje stereotipa i predrasuda, koji još uvek postoje na svim nivoima društva ogranićavajući pristup obrazovanju, sistemu zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanje i rešavanje stambenih pitanja – zaključeno je na panel diskusiji održanoj u Nišu, u Deli prostoru.

pročitajte više

24. 3. 2020.

BROJ POVRATNIKA PO SPORAZUMU O READMISIJI OPADA, ALI RASTU NJIHOVE POTREBE ZA PODRŠKOM TOKOM REINTERGRACIJE

Broj tražilaca azila iz Srbije u državama članicama Evropske unije već godinama opada, a u skladu s tim opada i broj povratnika po Sporazumu o readmisiji. Broj registrovanih povratnika, što prema ovom Sporazumu podrazumeva lica koja neosnovano borave na teritoriji neke države i dobrovoljno se ili prisilno vraćaju u Srbiju, pao je sa 4.974 u 2015.godini na 2.489 u 2018.godini.

pročitajte više

11. 3. 2020.

Upoznaj, ne sudi!

Životni, a delom i profesionalni put Radmile Nešić poslednjih godina obeležen je aktivizmom. Već deset godina vodi udruženje građana Ternipe, koje trenutno koordinira Romskom ženskom mrežom. Udruženje je osnovano u Pirotu, gde Radmila živi, a bavi se programima i projektima integracije Roma i Romkinja u društvo, sa posebnim akcentom na mlade i žene

pročitajte više

9. 3. 2020.

Na Dan žena počinje Mesec romskog ženskog aktivizma. ROMKINJE RUŠE PREDRASUDE

U okviru tradicionalne akcije Mesec romskog ženskog aktivizma, 8.marta 2020.godine na Međunarodni dan žena, Romska ženska mreža započinje kampanju Rana udaja nije deo romske kulture – Upoznaj ne sudi!.

pročitajte više

12. 2. 2020.

RASPISANI JAVNI POZIVI ZA DODELU SUBVENCIJA

Grad Požarevac kroz projekat Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, sprovodi mere „Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“. Partnerska organizacija na ovim aktivnostima je Udruženje Roma Braničevskog okruga iz Požarevca. Aktivnosti su započete 1. oktobra 2019. godine i trajaće do kraja 2020. godine, a vrednost mera „Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“ je 150.000,00 evra.

pročitajte više

24. 1. 2020.

Na tržištu rada najdiskriminisanije osobe sa invaliditetom, stariji, osobe sa drugačijim političkim uverenjima i Romi

U oblasti rada i zapošljavanja u Srbiji, prema mišljenju velike većine poslodavaca, nezaposlenih i zaposlenih prisutna je diskriminacija - potvrdilo je istraživanje Diskriminacije na tržištu rada, koje je za potrebe poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije podržala Nemačka razvojna saradnja u okviru projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji. U istraživanju koje je predstavljeno danas u Envoy Conference centru u Beogradu prisustvo diskriminacije na tržištu rada potvrdilo je 92% poslodavaca, 86% nezaposlenih i 84% zaposlеnih.

pročitajte više

11. 12. 2019.

Projekti za zapošljavanje teže zapošljivih grupa stanovništva

Inicijativa za inkluziju pokrenuta je sredinom 2017. godine kada je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ) i Stalna konferencija gradova i opština otpočela saradnju na ovom projektu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Komesarijatom za izbeglice i migracije RS.

pročitajte više

9. 12. 2019.

Počela kampanja Upoznaj, ne sudi! Antidiskriminacijski zakoni postoje i čekaju da budu primenjeni

Srbija ima neophodne zakonske osnove i mehanizame za borbu protiv diskriminacije Roma, ali se oni ne primenjuju u dovoljnoj meri. Osnovni uslov za pomak na unapređivanju položaja Roma je suzbijajanje stereotipa i predrasuda, koje još uvek postoje na svim nivoima društva i ograničavaju pristup obrazovanju, sistemu zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanje i rešavanje stambenih pitanja - zaključeno je na panel diskusiji održanoj danas u Nišu, u Deli prostoru.

pročitajte više