Vesti i događaji

15. 4. 2021.

JAVNI POZIV ZA OBUKU I PRAKSU ZA ZANIMANJA:
1. SEČENJE SUNĐERA U PROIZVODNJI NAMEŠTAJA
2. LEPLJENJE SUNĐERA U PROIZVODNJI NAMEŠTAJA
3. PAKOVANJE NAMEŠTAJA

Program pruža šansu nezaposlenim osobama da učestvuju u navedenim obukama i dobiju zaposlenje u kompaniji Mobels d.o.o. iz Vranja. Obuka će sadržati teorijski deo u trajanju od 36 časova i praktični deo u trajanju od 20 radnih dana. Tokom praktične obuke biće obezbeđena podrška mentora i nadoknada troškova svim polaznicima/cama, a najuspešniji će dobiti priliku da ostanu da rade u navedenoj kompaniji.

pročitajte više

15. 4. 2021.

Javni poziv za podnošenje predloga projekata: Milion evra za zapošljavanje teže zapošljivih grupa stanovništva

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta „Inicijativa za inkluziju 3“, raspisali su konkurs za izbor 10 lokalnih samouprava koji će dobiti podršku za realizaciju projekata u cilju sprovođenja inovativnih i održivih rešenja za zapošljavanje teže zapošljivih grupa stanovništva. Ukupan iznos koji je na raspolaganju u okviru Poziva za prikupljanje koncepata projekata je 1.000.000 evra, a maksimalni iznos grantova za pojedinačne projekte iznosi 100.000 evra.

pročitajte više

6. 4. 2021.

NOVA ŠANSA ZA ZAPOSLENJE 500 ROMA I ROMKINJA

Oko 560 pripadnika teže zapošljivih grupa iz Beograda, Valjeva i Leskovca, među kojima 405 žena, dobilo je u proteklih šest meseci, u okviru projekta "Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje“, stručnu i mentorsku podršku u cilju sticanja novih znanja i veština neophodnih da se uključe u tržište rada i zaposle. Rezultati aktivnosti projekta su i preporuke za rodno senzitivne mere za zapošljavanje i rodnu ravnopravnost, koje će dugoročno doprineti ekonomskom osnaživanju Roma, Romkinja i drugih teže zapošljivih osoba na lokalnom i nacionalnom nivou - objavljeno je danas na završnoj konferenciji projekta održanoj u Medija centru u Beogradu.

pročitajte više

1. 4. 2021.

JAVNI POZIV ZA ORGANE JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA, JAVNIH USTANOVA I PREDUZEĆA, UDRUŽENJA GRAĐANA I PRIVREDNIH SUBJEKATA RADI UČEŠĆA U PROGRAMU ‚‚ZAJEDNO ZA ZAJEDNICU’’

Projekat Nemačke razvojne saradnje “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” u saradnji sa NALED-om i Asocijacijom koordinatora za romska pitanja (AOC) sprovodi meru radnog angažovanja pod nazivom “Zajedno za zajednicu”. Mera radnog angažovanja sprovodi se u 6 jedinica lokalne samouprave (Vranje, Aleksinac, Kruševac, Kragujevac, Pirot i Subotica) sa ciljem da se poboljšaju uslovi života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih lica i ublaže posledice koje na njihov ekonomski položaj ima pandemija Covid19.

pročitajte više

12. 3. 2021.

Distribucija paketa hrane i higijenskih sredstava u naselju Zaga Malivuk

Beograd, 12. mart – U organizaciji Crvenog krsta Srbije i projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u podstandardnom naselju Zaga Malivuk, podeljeno je 127 paketa hrane i 127 paketa higijenskih proizvoda sa dezinfekcionim sredstvom, za 79 porodica.

pročitajte više

11. 3. 2021.

Nemačka razvojna saradnja i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog zajedničkim snagama ka inkluziji Roma

BEOGRAD, 10. marta – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Nemačka razvojna saradnja koju sprovodi GIZ potpisali su danas sporazum o tehničkoj saradnji u okviru koje će intenzivirati rad na inkluziji Roma.

pročitajte više

10. 3. 2021.

Slađana Tuksar / Požarevac

Slađana Tuksar se od rođenja bori sa predrasudama o Romima, a danas zna da je još teže biti samostalna žena, kojoj god etničkoj zajednici da pripada

pročitajte više

3. 3. 2021.

Otvorene prijave za radno angažovanje u okviru mere „Zajedno za zajednicu“

Mera radnog angažovanja po konceptu „Zajedno za zajednicu“ tokom pandemije COVID-19 deo je šireg projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji implementira GIZ, dok realizaciju mere radnog angažovanja uz njihovu podršku sprovodi NALED u okviru projekta ‚‚Poboljšanje uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u 18 JLS“ zajedno sa Asocijacijom koordinatora za romska pitanja.

pročitajte više

22. 2. 2021.

JAVNI POZIV ZA OBUKU I PRAKSU ZA SLUŽBENIKE OBEZBEĐENJA

Armada Security Pirot raspisuje Javni poziv za učešće u obuci za Službenike obezbeđenja. Obuka se organizuje u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji sprovodi GIZ, a podržava GFA consulting group GMbH.

pročitajte više

22. 2. 2021.

JAVNI POZIV ZA OBUKU I PRAKSU ZA PAKERE

Gaz šped d.o.o. Apatin raspisuje Javni poziv za učešće u obuci za Pakere (pakovanje ambalažne robe). Obuka se organizuje u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji sprovodi GIZ, a podržava GFA consulting group GMbH.

pročitajte više