Vesti i događaji

11. 12. 2019.

Projekti za zapošljavanje teže zapošljivih grupa stanovništva

Inicijativa za inkluziju pokrenuta je sredinom 2017. godine kada je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ) i Stalna konferencija gradova i opština otpočela saradnju na ovom projektu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Komesarijatom za izbeglice i migracije RS.

pročitajte više

9. 12. 2019.

Počela kampanja Upoznaj, ne sudi! Antidiskriminacijski zakoni postoje i čekaju da budu primenjeni

Srbija ima neophodne zakonske osnove i mehanizame za borbu protiv diskriminacije Roma, ali se oni ne primenjuju u dovoljnoj meri. Osnovni uslov za pomak na unapređivanju položaja Roma je suzbijajanje stereotipa i predrasuda, koje još uvek postoje na svim nivoima društva i ograničavaju pristup obrazovanju, sistemu zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanje i rešavanje stambenih pitanja - zaključeno je na panel diskusiji održanoj danas u Nišu, u Deli prostoru.

pročitajte više

18. 11. 2019.

Svest o nepoželjnosti diskriminacije u Srbiji raste

Beograd, 18. novembar 2019. godine Dve trećine građana (69%) smatra da u Srbiji u značajnoj meri postoji diskriminacija, a njih 50 odsto kao najizloženije diskriminaciji vidi Rome, a potom žene (33%), LGBT populaciju (33%), osobe sa intelektualnim poteškoćama i mentalnim smetnjama (33%) i siromašne (31%) – pokazali su rezultati istraživanja Odnos građana i građanki prema diskriminaciji u Srbiji.

pročitajte više

24. 10. 2019.

Nove mere za socijalno uključivanje Roma i Romkinja

U okviru projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji implementira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u Klubu poslanika zvanično je potpisan Sporazum o saradnji sa pilot gradovima i opštinama.U potpisivanju Panoa saradnje i Sporazuma učestvovali su gradovi i opštine širom Srbije - Aleksinac, Vranje, Vršac, Kragujevac, Kruševac, Pirot, Požarevac i Subotica, dok se u Beogradu program trenutno sprovodi u gradskim opštinama Zvezdara i Novi Beograd.

pročitajte više

17. 10. 2019.

Nova šansa za zaposlenje mladim Romima nakon završetka profesionalne obuke

Dodeljeni sertifikati za obuke u profesionalnim i radnim veštinama mladim Romima i Romkinjama Novi Sad, 17. oktobar 2019. - Nakon pohađanja kurseva Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, na svečanoj ceremoniji održanoj u Novom Sadu 63 učesnika dobilo je sertifikate za uspešno završenu obuku i sada spremno čekaju svoju šansu na tržištu rada. Mladi nezaposleni Romi i Romkinje u ovoj državnoj akreditovanoj ustanovi obučavali su se za zanimanja frizera, pedikira, manikira, rukovaoca građevinskim mašinama, pekara i knjigvođe.

pročitajte više