Vesti i događaji

4. 11. 2020.

JAVNI POZIV ZA MALA, SREDNJA I VELIKA PREDUZEĆA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU: ZAPOŠLJAVANJE PUTEM STRUČNIH OBUKA ZA ROME I DRUGE MARGINALIZOVANE GRUPE

Projekat Nemačke razvojne saradnje ’’Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji’’ realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, uz stručnu podršku GFA consulting group GMbH. Jedan deo projekta je usmeren na podršku marginalizovanim grupama da unaprede svoje veštine i povećaju zapošljivost.

pročitajte više

3. 11. 2020.

JAVNI POZIV ZA ORGANIZATORE OBUKA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU: ZAPOŠLJAVANJE PUTEM STRUČNIH OBUKA ZA ROME I DRUGE MARGINALIZOVANE GRUPE U SRBIJI

Projekat Nemačke razvojne saradnje ’’Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji’’ realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ uz podršku GFA consulting group GMbH. Jedan deo projekta je usmeren na podršku marginalizovanim grupama da poboljšaju svoj položaj na tržištu rada kroz unapređenje znanja i veština.

pročitajte više

27. 10. 2020.

DISKRIMINACIJU JE VAŽNO PREPOZNATI, ALI JOŠ VAŽNIJE PROTIV NJE SE BORITI

Istraživanja dokazuju da diskriminacija u Srbiji postoji, a da su dikriminaciji najizloženiji Romi. To potvrđuju i slučajevi fizičkog nasilja izazvani predrasudama i stereotipima na nacionalnoj osnovi, kakvih je u poslednjih nekoliko godina bilo u Leskovcu i okolini, ali i u celoj Srbiji.

pročitajte više
Agro turizam Obuka za domacinstva

15. 10. 2020.

Agro turizam Obuka za domacinstva (Video)

14. 10. 2020.

Informisanje pripadnika romske zajednice o merama zaštite u borbi protiv virusa Covid 19

Kao odgovor na pandemiju virusa COVID-19, projekat Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u saradnji sa Asocijacijom koordinatora za romska pitanja, sprovodi mere prevencije i bavi se informisanjem Roma i Romkinja, ali i drugih marginalizovanih grupa na teritoriji 18 gradova i opština širom Srbije.

pročitajte više

25. 9. 2020.

Dodela ugovora o subvenciji projekat „Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“

U cilju brzog, efikasnog i održivog zapošljavanja Roma i Romkinja, kao i ostalih socijalno ugroženih grupa stanovništva, na svečanosti upriličenoj tim povodom, Grad Požarevac i projekat Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, uručili su danas preduzetnicima iz Požarevca, 20 ugovora o subvenciji.

pročitajte više

17. 9. 2020.

GIZ dodelio srednjim školama tablete i opremu za pohađanje obuka o suzbijanju diskriminacije nad Romima

Za potrebe obuka srednjoškolaca o suzbijanju diskriminacije nad pripadnicima romske populacije, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ je u saradnji sa udruženjem Ternipe iz Pirota, dodelila 20 tableta srednjim školama u Srbiji, čiji će učenici pohađati ove obuke.

pročitajte više

14. 9. 2020.

Informisanost o pravima i poverenje u institucije ključni za prevazilaženje diskriminacije manjina

Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2016‒2025, dovela je do određenih pomaka u rešavanju problema diskriminacije Roma, ali i pored toga, uočavaju se poteškoće u prevazilaženju predrasuda i pogrešne percepcije u vezi sa pripadnicima romske populacije.

pročitajte više

29. 7. 2020.

Poziv za korisnike - konkurs za zapošljavanje na poziciji Savetnik/ca za korisničku podršku

Da li govoriš i pišeš nemački ili engleski jezik na nivou da možeš da vodiš razgovor, napišeš kratak email i razumeš detalje razgovora sa nekim kome je to maternji jezik? Da li redovno koristiš računar, pametni telefon i/ili tablet? Da li si komunikativan/na i radoznao/la, voliš da radiš u timu i pomažeš drugim ljudima?

pročitajte više

29. 6. 2020.

Podsticanje zapošljavanja marginalizovanih grupa kroz stručne obuke za bravare i zavarivače u Nišu

U skladu sa merama za podsticanje zapošljavanja marginalizovanih grupa u Nišu je započela obuka za zavarivače za Rome, povratnike iz Nemačke i drugih zemalja Evropske unije, kao i pripadnike drugih teško zapošljivih kategorija. Obuka će se odvijati u periodu od 22. juna do 20. jula, u okviru projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ Nemačke razvojne saradnje koju u Srbiji sprovodi GIZ.

pročitajte više