Vesti i događaji

10. 6. 2020.

Javni poziv za podršku zapošljavanju Roma i drugih marginalizovanih grupa

U toku je javni poziv za izbor korisnika podrške za zapošljavanje kroz započinjanje sopstvenog biznisa (start-ap), kroz podršku poljoprivrednim domaćinstvima i kroz radne prakse u okviru projekta „Više šansi za bolje mogućnosti zapošljavanja u zapadnoj Srbiji“.

pročitajte više

5. 6. 2020.

Potpisan Sporazum za inkluziju Roma i Romkinja

Potpredsednica Vlade Srbije prof. dr Zorana Mihajlović potpisala je danas sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju - GIZ Sporazum o saradnji "Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Republici Srbiji", vredan 10 miliona evra.

pročitajte više

27. 5. 2020.

GIZ podržao opštine i gradove donacijom zaštitne i IT opreme

Nemačka razvojna saradnja kroz projekat „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ podržala je opštine i gradove kroz obezbeđivanje zaštitne i IT opreme za krizne štabove, kol centre i ostala relevantna lokalna tela koja se u Srbiji bore protiv daljeg širenja korona virusa.

pročitajte više

18. 5. 2020.

Podrška u obrazovanju

Od februara 2020. do maja 2021. OCD „Pomoć Deci“ pruža podršku Romima i drugim marginalizovanim grupama kako bi imali bolji i lakši pristup obrazovanju. Aktivnosti su deo projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji sprovodi GIZ u Srbiji, a uz podršku konzorcijuma, gde je GFA Consulting Group GMbH vodeća firma. . Mere se sprovode u Vranju, Surdulici i Subotici, a namenjene su povratnicima Romima, kao i lokalnim Romima do 40 godina koji nisu završili obavezno obrazovanje.

pročitajte više

14. 5. 2020.

Paketi pomoći od GIZ-a za 75 socijalno ugroženih porodica

S ciljem da pomogne socijalno ugroženim porodicama da što lakše prebrode krizu izazvanu epidemijom korona virusa, projekat Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ će kao partner Grada Beograda i Sekretarijata za socijalnu zaštitu, a u saradnji sa Crvenim Krstom Beograd, donirati pakete hrane i higijenskih sredstava porodicama koje žive u dva podstandardna romska naselja i drugim socijalno ugroženim porodicama u Beogradu.

pročitajte više

8. 5. 2020.

Poziv za učešće na obuci na radnom mestu

Projekat Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji se sprovodi u okviru Nemačke razvojne saradnje. Projekat realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Kabinetom potpredsednice Vlade Republike Srbije kao predsednice Koordinacionog tеla za praćеnjе rеalizacijе Stratеgijе za socijalno uključivanjе Roma i Romkinja u Rеpublici Srbiji za pеriod od 2016. do 2025. godinе, a podržava konzorcijum na čelu sa GFA Consulting Group GMbH.

pročitajte više

8. 5. 2020.

Javni poziv za kompanije

Pozivamo sve kompanije koje posluju u privatnom sektoru na teritoriji opština: Apatin, Sombor, Kula, Žabalj, Bačka Palanka, Titel i Šabac, da se prijave za učešće u programima obuka na radnom mestu za nezaposlene Rome i Romkinje. Program obuka na radnom mestu realizuje se u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, u saradnji sa Centrom za proizvodnju znanja i veština.

pročitajte više

5. 5. 2020.

Kako da se zaštitite od korona virusa – mere prevencije

Kоrоnа virus izaziva COVID-19 oboljenje, koje kod većine osoba protiče kao obična prehlada (curenje iz nosa, bol u grlu, povišena temparatura, umor, kašalj, gubitak ukusa,...). Оsоbа sе mоžе zаrаziti korona virusom u blisкоm коntакtu sа zаrаžеnоm оsоbоm (prеко каpljicа које nаstајu pri кiјаnju, каšljаnju ili disаnju)

pročitajte više

7. 4. 2020.

Rušenje stereotipa i predrasuda preduslov za bolji položaj Roma

Osnovni uslov za pomak na unapređivanju položaja Roma je suzbijajanje stereotipa i predrasuda, koji još uvek postoje na svim nivoima društva ogranićavajući pristup obrazovanju, sistemu zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanje i rešavanje stambenih pitanja – zaključeno je na panel diskusiji održanoj u Nišu, u Deli prostoru.

pročitajte više

24. 3. 2020.

BROJ POVRATNIKA PO SPORAZUMU O READMISIJI OPADA, ALI RASTU NJIHOVE POTREBE ZA PODRŠKOM TOKOM REINTERGRACIJE

Broj tražilaca azila iz Srbije u državama članicama Evropske unije već godinama opada, a u skladu s tim opada i broj povratnika po Sporazumu o readmisiji. Broj registrovanih povratnika, što prema ovom Sporazumu podrazumeva lica koja neosnovano borave na teritoriji neke države i dobrovoljno se ili prisilno vraćaju u Srbiju, pao je sa 4.974 u 2015.godini na 2.489 u 2018.godini.

pročitajte više